29 januari, 2019                Bokslutsrapport för 2018

25 april, 2019                    Q1 – Delårsrapport januari-mars 2019

19 juli, 2019                       Q2 – Delårrapport januari-juni 2019

23 oktober, 2019                Q3 – Delårsrapport januari-september 2019

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.

Årsredovisningen för 2018 publiceras vecka 12.

Årsstämman 2019 hålls i Stockholm den 8 april 2019 kl 13.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations: Per Hillström, Head of IR, [email protected], +46 70 2952 912
Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Communications,
[email protected], +46 8 4545 734
Kerstin Danasten, Acting Press Officer,[email protected], +46 72 222 78 29
.