Allas lika värde är namnet på den kampanj eller arbete som nu startar på SSAB i Borlänge. Likabehandlingsplanen som är grunden för kampanjen är framtagen av specialkommittén för Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA-kommittén) på uppdrag av Centrala arbetsmiljökommittén (CAK).

- Allas lika värde är otroligt viktigt för mig både utifrån mina personliga värderingar och att SSAB ska vara ett framgångsrikt företag nu och i framtiden. Vi behöver jobba med mångfalden för att kunna rekrytera rätt kompetens och göra det på ett hållbart sätt så att folk vill stanna kvar i företaget, säger Mia Eriksson, plats- och produktionschef på SSAB Borlänge.
Men det handlar också att alla ska känna sig trygga och säkra och må bra på jobbet säger Mia Eriksson.
- Oavsett vem man är ska man bli väl bemött på jobbet. Det är bevisat att när vi mår bra på jobbet presterar vi också bättre.
Organisatorisk och social arbetsmiljö har länge varit och är ett av SSAB Borlänges fokusområden när det gäller god arbetsmiljö och hög säkerhet.
- Det är en del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete och påverkar även säkerheten inom företaget. Men för att vi ska komma vidare måste vi börja jobba aktivt med likabehandling och det första steget är denna kampanj.