Den 20 juni kommer första spadtaget att tas för HYBRITs pilotanläggning som ska anläggas på södra sidan av industriområdet, på den s.k. NJA-kajen, se bild nedan. HYBRIT som står för ”Hydrogen Breaktrough Ironmaking Technology” är ett samverkansprojekt mellan SSAB, LKAB och Vattenfall, som syftar till att ersätta koksande kol, som traditionellt behövs för malmbaserad ståltillverkning, med vätgas.

Försöksverksamheten syftar till att utveckla nya processer och planeras pågå i kampanjer med dygnetruntdrift någon månad per år. Anläggningen är tänkt att stå klar för inledande försök under 2020 och kommer sedan att vara i bruk tidigast fram till 2025. Under anläggningstiden kan möjligheterna till passage ut mot Uddebo via befintlig gång- och cykelbana komma att begränsas periodvis på grund av pågående markarbeten.

Om denna lösning visar sig effektiv så har den potential att vara ett stort bidrag till en helt ny typ av fossilfri stålproduktion i Norrbotten och som senare också kan spridas till andra delar av världen.

Du kan få mer information om HYBRIT på www.hybritdevelopment.com.

 

Vad händer sommaren 2018?

Ett större underhållsstopp, som berör de flesta verksamheterna på området, är planerat att pågå från den 31 augusti till den 12 september. Till och från kommer ljudnivån att vara högre än normalt, framför allt i början och i slutet på perioden då man stannar och kör igång anläggningarna.

 

Från och med att AGA stannar den 31 augusti tills Masugn 3 stannar natten mot den 3 september kommer vi att fackla masugnsgas från våra två facklor, eftersom Lulekraft då också står med sin produktion. Viss fackling sker även 10-12 september i samband med att Lulekraft kör igång och stegvis börjar ta emot gas från SSAB igen. Under den period som masugnen står med produktionen (3-10 september) kommer SSAB att köra tester på den nya blåsmaskinen. Detta gör att det kan bullra extra med anledning av dessa tester.

 

SSAB planerar att anordna en närboendeträff under hösten. Mer information samt datum kommer att publiceras på ssab.se/lulea.

 

Visste du att…

  • SSAB Luleå anställer över 300 semestervikarier varje sommar och att nästan hälften av dem är kvinnor.
  • SSAB Luleå har en av världens CO2-effektivaste masugnar. Den renoverades 2015 och ska hållas igång utan att stannas ända till 2035.
  • I år är det 75 år sedan det första järnet tillverkades på Svartöns industriområde, och 40 år sedan SSAB bildades.
  • Förutom i Luleå har SSAB stora tillverkningsenheter i Borlänge, Oxelösund, Brahestad och Tavastehus i Finland samt i Iowa och Alabama i USA.

 

Om du har ytterligare frågor kan du kontakta SSABs Miljöavdelning i Luleå, via SSABs Växel tfn 0920-92 000.

 

Vi önskar alla en skön sommar!

 

Platschef Nils Edberg och alla medarbetare på SSAB Luleå