Expoforest, Brazil – Den största mässan för skogsindustri i Nord- och Sydamerika.

- Jämfört med mer traditionella marknader som USA och Europa finns det fortfarande en stor potential i Latinamerika inom användning av höghållfasta stål. I vissa fall innebär det också utmaningar för oss, eftersom många OEM-företag (tillverkare av maskinutrustning) och slutanvändare saknar erfarenhet av höghållfasta stål. De har lite kunskap om dess fördelar eller hur man arbetar med våra premiumstål, säger försäljningschef Luiz Monegatto på SSAB Special Steels.

Under de senaste åren har vi arbetat hårt med att öka vår närvaro och aktivitet i området. Tillväxten av Hardox Wearparts-nätverket, fler erfarna regionala försäljningschefer och nära tekniskt samarbete med stora OEM-företag och slutanvändare har skapat efterfrågan på våra höghållfasta stål. Denna ökning i volym har också gjort det möjligt för oss att förbättra vår logistik och därigenom skapa mervärde för våra kunder, fortsätter Monegatto.

Teknisk support, starka varumärken och marknadsföringsprogram är verktyg för tillväxt

Vi vill utveckla vår närvaro i mindre traditionella segment och länder. Det är samtidigt viktigt att bevara vår nuvarande marknadsposition inom mer traditionella områden. Våra varumärkesprogram My Inner Strenx och Hardox In My Body är bra verktyg här för att tillsammans med våra kunder visa slutanvändare att produkten är tillverkad av ett bra stål i kombination med en lätt och stark design. Något som borgar för bra produktivitet och lång livslängd. Vi förbättrar servicen och jobbar effektivt och koordinerat mot våra kunder.

SSAB Services är också en viktig del av vår strategi för Latinamerika. Hardox Wearparts-nätverket har vuxit från åtta center 2014 till mer än 30 center 2017 och det finns god tillväxtpotential i hela regionen. Wearparts Center i Santiago, till exempel, har en nyckelroll i att stödja vår tillväxt på den chilenska marknaden och ge viktigt mervärde till kunderna. I Brasilien har ett nytt Shape Center precis invigts vilket kommer att skapa fler möjligheter till tillväxt i regionen.

Många olika länder och marknader, men även likheter

Även om varje land har sin egen profil, är Mining och Trailer generellt sett starka segment i de flesta latinamerikanska länder. På senare tid har ökad närvaro inom jordbrukssegmentet i Brasilien och Mexiko gett oss en möjlighet att utnyttja vår breda produktportfölj, som inkluderar härdat och värmebehandlat bandstål samt konstruktionsrör.

-Jag kan ge ett lyckat exempel från Chile, där vårt team under många år har arbetat för att utveckla användningen av tjock Hardox 500, 550 och 600 för SAG/kulkvarnar som ett alternativ till gjutgods. Det projektet har just börjat förändra marknaden för den här applikationen i regionen och är på gång att expandera in i Peru, Argentina och Brasilien. Det stöds också av vårt helägda Hardox Wearparts Center i Santiago, som nyligen har investerat i ett tredje skärbord och en förvärmningsugn för att ge bättre kvalitet och bättre lokal kapacitet, berättar Luiz Monegatto.

SSAB Mexiko har uppvisat en otrolig tillväxt under de senaste fyra åren och kommer säkert att fortsätta överträffa målen under de kommande två åren, med tanke på de pågående projekten och de möjligheter vi förutser. Argentina och Colombia hade också stor tillväxt i både volymer och antal SSAB-kunder – mer än 120 nya kunder har tillkommit sedan 2016.

Tekniskt seminarium om gruvindustrin för kunder i Pará, Brasilien.

Expomin, Chile – Den största gruvmässan i Latinamerika.