Det var i oktober 2020 som SSAB i Oxelösund meddelade att man tar ett steg in i en helt ny bransch, den additiva tillverkningsbranschen, även kallad 3D-printing. Nu har man producerat det första stålpulvret i den helt nya produktionsanläggningen som består av bland annat en gas-atomiseringsenhet som smälter stålet och sedan finfördelas till pulver med hjälp av en inert högtrycksgas.

-Testresultaten ser mycket lovande ut. Särskilt för de viktiga aspekterna av stålpulvret, såsom rundhet och storleksfördelning på kornen vilket också är de största utmaningarna. Även tester och leveranser till kund har varit lyckosamma, förklarar Johnny Sjöström, divisionschef SSAB Special Steels. 

Arbetet fortsätter nu med att utveckla tillverkningsprocessen där målsättningen är att lansera nya stålpulverprodukter till marknaden under nästa år. Parallellt med utvecklingen av nya produkter fortsätter man även arbetet med att utveckla den nybildade anläggningen. Bland annat genom att implementera ytterligare utrustningar såsom en 3D-skrivare för stålpulver men också en sikt-och paketeringsutrustning.

-Jag är väldigt glad över hur långt vi kommit på den korta tiden. Det finns stora framtidsmöjligheter, också när vi framöver startar den fossilfria ståltillverkningen i Oxelösund 2026, säger Johnny Sjöström. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sari Heikkinen, Kommunikationschef SSAB Special Steels,
[email protected], tel.: +46 70 594 61 52