Regional Sales Managers Mostafa Hussein och Carl Borgenstierna möter kunder i Egypten.

Titta på videon: the interview of Carl Borgenstierna (in English) in YouTube.

SSAB strävar efter globalt ledarskap inom seghärdat stål och i riktade segment inom avancerade höghållfasta stål (AHSS). Ett sätt att göra det är att öka vårt fokus på tillväxtmarknader, där höghållfasta stål fortfarande har låg marknadsspridning och tillväxtpotentialen är stor, allt eftersom kunderna går över från standardstål till höghållfasta stål.

-Nordafrika är en mycket intressant marknad för SSAB, av flera skäl. Ett är den enorma potentialen inom uppgradering – i många länder i regionen, med undantag för Marocko och Tunisien, finns det till exempel inte en enda tippflaks- eller släpvagnstillverkare som använder höghållfasta stål. För det andra är Afrika en stor kontinent som utvecklas rätt snabbt, så där finns det tillväxtmöjligheter. Jag tror att vi helt enkelt inte har råd att missa tåget, säger Carl Robert Borgenstierna, Area Sales Manager för SSAB Special Steels i norra, västra och centrala Afrika.

Utmaningar kan överbryggas genom att förstå regionen

Trots den snabba utvecklingen finns det också enorma utmaningar, och ekonomin i vissa länder har påverkats av olika politiska och sociala kriser. Vissa av de ekonomiska utmaningarna som gäller exempelvis banksystemet, valutafrågor och priser på material känner nog många européer till, men det finns också annat, som att det ibland är svårt att skicka fax, som vi tycker är konstigt. Naturligtvis är också säkerhetsfrågor viktiga när man reser och kör bil i vissa afrikanska länder.

-Listan över utmaningar är lång, men de bör inte heller överdrivas  – utmaningarna går att övervinna om man verkligen förstår regionen, kulturen och människorna som man har att göra med. Ju mer du diskuterar med kunder och partner och ju mer du reser, desto mer förstår du att argumenten som gäller planering, tid, beslut om investeringar och lokala miljöhänsyn är annorlunda. I Afrika är det viktigt att ha en genuin entreprenörsanda, fortsätter Borgenstierna.

Försäljning och teknisk utveckling går hand i hand

SSAB har en stark tradition av gott samarbete mellan försäljning och teknisk utveckling. Vi måste kunna stötta försäljningen och ge slutanvändaren relevanta tekniska argument för att uppgradera.

Våra kunder uppskattar mycket detta synsätt och det tekniska stödet, vilket bidrar till att öka kundernas lojalitet och förtroende.

Kundprocesser för mänskliga rättigheter

Nigeria är ett exempel på ett stort land med många möjligheter, men det ekonomiska läget och den politiska oron hämmar slutanvändarnas verksamhet. Ghana är också en mycket lovande marknad för oss.

-Jag vill också peka på ett mycket intressant projekt som vi startat i regionen och som går under namnet Know Your Customer Process in Human Rights. Det går i princip ut på att utveckla processer för att se till att våra kunder följer riktlinjer om mänskliga rättigheter och att våra produkter inte hamnar i fel händer, säger Borgenstierna.

Konkurrensen är hård

Precis som på mognare marknader är konkurrensen hård. Våra produkter är naturligtvis utsatta för priskonkurrens, men Hardox är ett mycket välkänt varumärke.

-Potentialen är enorm, men vi måste arbeta hårt för att ta vår andel. Vårt mål just nu är inte bara att räkna ton, utan att utveckla en solid och sammanhängande försäljningsstruktur i regionen. SSABs styrka ligger i hur vi arbetar med våra kunder och våra distributörer. En bra stålleverantör svarar snabbt, är lättillgänglig, redo att resa, är kommunikativ och skapar en känsla av att vara nära kunden, säger Borgenstierna.

Bland de viktigaste kundsegmenten är tunga transporter och råvaruhantering, inklusive undersegmenten cement- och betongindustri, samt gruvsektorn i vissa länder i västra och centrala Afrika.

Hardox Tipper i Tunisien.

Vi har också en hel del möjligheter inom mervärdestjänster: tippflakssatser, slitdelar, förskurna flänsar och nät till chassin osv.

Varje land är en historia för sig

-I västra och centrala Afrika tror jag på nära samarbete med distributörerna, eftersom det finns många små slutanvändare utspridda över hela regionen. Så målet är att ha ett väl fungerande distributörsnätverk baserat på Hardox Wearparts-konceptet för att nå ut till så många användare som möjligt. Men vi har också, som i Egypten, ett väletablerad logistikdistribution tillsammans med vår partner El Marakby MKS. Det är viktigt att vara flexibel och att anpassa sig till den specifika situationen i varje land, betonar Borgenstierna.

Besök hos vår partner EL Marakby i Egypten. Emre Aytac (till vänster), Hassan Saad Marakby, Carl Robert Borgenstierna och Mostafa Hussein.

Alla länder är olika. I Marocko har SSAB långa traditioner och vår lokala säljavdelning har lyckats skapa ett nätverk med pålitliga partner med utlokaliserad skärning, borrning och komponenttillverkning för att hitta lösningar till lokala kundbehov.

I Algeriet har man stiftat nya lagar som syftar till att minska importen, vilket innebär att även vissa fordons- och transportföretag funderar på att investera i lokal tillverkning eller sammansättningsenheter, vilket i sin tur innebär nya möjligheter för SSAB.

Det kan ibland vara svårt att få relevant marknadsinformation, vilket gör det ännu viktigare att ha goda kundrelationer och lokal närvaro på mässor med mera, samt ett partnernätverk.

Gustav Eriksson-Hell, Technical Development Manager för Nord-, Väst- och Centralafrika och Michael Anielozie, Regional Sales Manager för Ghana och Nigeria leder ett gruvseminarium i Ghana.

Lafarge seminariet i Nigeria.