- Vi hade inte förväntat oss ett så överväldigande ja. Inte för att vi inte tror att de vill ta ansvar, utan för att vi trodde att skulle finnas de som vill driva sin egen säkerhetskultur. Men att de nu vill vara med på tåget är fantastiskt bra. Genom att de också arbetar igenom materialet kommer att bidra till att vi att dela värderingar vilket underlättar, säger Jonna Barsk, verksamhetsstrateg i Luleå.

Frågan togs upp på ”Entrepenörsforum”
Tre gånger per bjuder SSAB Luleå in representanter från alla aktiva entreprenör till ”Arbetsmiljöforum för entreprenörer”. Ett forum där olika säkerhetsfrågor diskuteras. Varje träff har ett tema och vid senaste träffen i mars diskuterades ”säkerhetskultur. Vilka faktorer som påverkar säkerhetskulturen och hur man framgångsrikt kan påverkar den. Under en punkt berättade SSABs verksamhetsstrateg Jonna Barsk om arbetet med de nio säkerhetsreglerna gått till och hur de främjat säkerhetskulturen.

- Genom att alla arbetsgrupper gått igenom och diskuterat de nio regler har flera brister kommit upp till ytan. Det viktigaste har inte varit själva underskriften utan den diskussionen som skett i arbetslagen, förklara hon.

Som sista punkt på mötet ställdes frågan om SSAB borde ställa kravet på entreprenörerna att också ska skriver under åtagandet. Svaret blev övervägande ja.

Första entreprenörsföretaget har skrivit under

Först ut att bland SSAB Luleås entreprenörer blev företaget BDX som bland annat jobbar med att framställa briketter av SSABs restprodukter.

- Vi vill belysa att säkerhetsarbete, och hur viktigt det är. Alla som jobbar åt BDX på Svartöns Industriområde kommer att få skriva under. En grupp har skrivit under och vi kommer att ha uppsamlingshit för att täcka in de som inte kunde vara med, berättar projektchef för BDX - Tomas Fjellström.


Tomas Fjellström, BDX.

Fakta entrepenörsforum

  • ”Arbetsmiljöforum för entreprenörer” genomförs tre gånger per år

  • Forumet startade 2012 efter att behovet av en arbetsmiljökommitté för entreprenörer identifierats.

  • Till varje möte bjuds en arbetstagarrepresentant och en företagsrepresentant in. Deras uppgift är sedan att sprida informationen vidare till övriga i deras organisation.

  • Några teman har varit – samordningsansvar - tillbud och olycksfallsutredningar, riskbedömningar, kemikalier och kemiska risker.

Fakta Säkerhetsåtagandet

Som en del i målet är att bli världens säkraste stålföretag införs "Säkerhetsåtagandet" inom SSAB . Det är ett personligt åtagande där alla medarbetare ska skriva under på att de tar ansvar för sin och sina medarbetares säkerhet. Säkerhetsåtagadet innehåller nio regler;

1. Säkerheten först
2. Ta eget ansvar
3. Rapportera brister
4. Hjälp varandra att göra rätt
5. Riskbedöm först
6. Förflytta dig säkert
7. Säkra anläggningen
8. Var uppmärksam
9. Följ larmrutiner.