Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat för första kvartalet 2018 steg med 214 Mkr jämfört med första kvartalet ifjol och uppgick till 916 Mkr. Resultatet steg också jämfört med föregående kvartal, dock påverkades kvartalet negativt av vissa driftsstörningar. En produktionsstörning orsakade stopp i masugnen under två veckor i Oxelösund och påverkade SSAB Special Steels. Under kvartalet hade vi även kapacitetsproblem med tågtransporter av stålämnen som orsakade produktions- och leveransbortfall för SSAB Europe. Problemen var åtgärdade vid kvartalets utgång. Efterfrågan är fortsatt god på våra marknader och SSABs tillväxtinitiativ utvecklades väl under kvartalet.

Kundernas behov av allt lättare och starkare produkter fortsätter att driva den strukturella tillväxten för SSAB Special Steels, samtidigt som efterfrågan också drivs av cyklisk återhämtning. Jämfört med första kvartalet ifjol ökade SSAB Special Steels leveranser med 25 procent till 346 kton och rörelseresultatet ökade med 191 Mkr till 434 Mkr. Resultatet för kvartalet påverkades negativt av produktionsstörningen enligt ovan.

SSAB Europes rörelseresultat uppgick till 657 Mkr, vilket var något lägre än första kvartalet 2017. Efterfrågan har fortsatt på en god nivå medan SSABs leveranser minskade med 4 procent, främst beroende på kapacitetsproblemen med tågtransporter enligt ovan. Höghållfasta stål inom segmentet Automotive steg med 11 procent jämfört med första kvartalet 2017.

Rörelseresultatet för SSAB Americas steg med 286 Mkr, till 129 Mkr i första kvartalet. Marknadspriserna på grovplåt i Nordamerika har stigit kraftigt sedan november förra året. Prisuppgången påverkar dock SSABs resultat med en viss eftersläpning på grund av kontraktspriser och längre ledtider, varför marginalen förbättrades först i slutet av kvartalet. Effekterna av de ståltullar som introducerades under första kvartalet har så här långt varit begränsade.

Under första kvartalet presenterade vi slutsatserna från förstudien av initiativet för fossilfritt stål, HYBRIT, och nu planerar vi för en världsunik pilotanläggning för fossilfritt stål i norra Sverige. Ett första spadtag planeras att tas under sommaren.

Utsikterna är fortsatt goda för 2018. SSAB har en stark position på hemmamarknaderna och inom våra globala nischer. Sammantaget är förutsättningarna goda för fortsatt lönsam tillväxt och starka kassaflöden. Vi har stärkt balansräkningen ordentligt och årsstämman beslutade i april om en aktieutdelning om 1,00 krona per aktie.

Inbjudan till presentation av SSABs rapport för första kvartalet 2018

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten klockan 09.30 fredagen den 20 april 2018. Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon:
08 505 564 74 (Sverige)
+44 203 364 5374 (UK)
+1 855 753 2230 (USA)

Länk till webbsändning: Till webbsändning

För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Per Hillström, Head of IR,
[email protected], +46 70 2952 912

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications,
[email protected], +46 8 454 57 34

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 07.30 CEST.