Oxelösunds Hamn driver arbetet med att bygga en naturgasterminal för att försörja SSAB med energi. Oxgas AB, är ett helägt dotterbolag till Oxelösunds Hamn, har lämnat in en ansökan till Miljöprövningsdelegationen, om att få bygga en naturgasterminal inom sitt hamnområde.

-Med hjälp av natur- och biogas kan vi ställa om produktionen och fortsätta utan masugn och koksverk. Istället kommer vi använda skrot som råvara och bygga en smältugn, en så kallad ljusbågsugn. Detta kommer att minska koldioxidutsläppen till en tiondel av dagens nivåer, säger Jacob Sandberg plats- och produktionschef på SSAB i Oxelösund.


Jacob Sandberg, plats- och produktionschef SSAB Oxelösund

Oxgas AB planerar att leverera gas till, förutom SSAB i Oxelösund och Borlänge, även till bunkrande fartyg och andra industrier i mitten och södra Sverige. Att terminalen inte placeras på SSABs område i Oxelösund beror på flera orsaker.

-Naturgasen är inte en del av SSABs affär utan vi är kund i detta läge. När SSAB fortsätter sin satsning mot en fossilfri produktion, kan vi inte riskera framtida begräsningar eller andra komplikationer som inte kan förutses idag. Oxelösunds Hamn har en mångårig erfarenhet av energihantering i form av olja och därför är det naturligt att de även tar hand om naturgasaffären, säger Jacob Sandberg.

Trots att SSABs produktionsområde är stort, är det trångt med utrymme. Byggnader tar stor plats, till exempel är valsverket 800 meter långt och närmare 100 000m2 stort. Det finns 5 mil vägar och cirka 12 000 ton stålprodukter transporteras varje dag. Då är inte råjärnstransporterna på järnväg inräknade som är på cirka 1 miljon ton per år. Inom Oxelösunds Hamn område finns desto större fördelar. Där finns det en befintlig kaj, yta att anlägga terminalen på och utmärkta förutsättningar för utlastning på järnväg och lastbil genom både befintligt järnvägsnät och bilvägar.


Tomas Hirsch projektledare för naturgassatsningen.

-En positiv faktor för miljön är att naturgas som fartygsbränsle förväntas öka kraftigt de närmaste åren. Med naturgas minskar svavel- och partikelutsläppen till nära noll och kväveutsläppen med 85-90 procent. Med en naturgasterminal inom Oxelösunds Hamns område kan fartyg enkelt bunkra naturgas och bidra till hälsosammare hav, förklarar Tomas Hirsch projektledare för naturgassatsningen.

Under 2016 startade SSAB i Oxelösund en strategisk utredning om en omställning till skrotbaserad metallurgi 2026. Produktionsorten står inför ett vägval, fortsatta kostsamma investering i kolbaserad teknik eller att investera i ett alternativt spår för att komma bort från kolanvändning. En förändring som kan minska koldioxidutsläppen till en tiondel av dagens nivåer. SSAB Oxelösund har 100-årig produktionshistoria bakom sig i Oxelösund och verksområdet har byggts ut vart efter verksamheten ökat. Idag finns inte längre möjligheten att kunna utöka produktionsområdet på grund av närliggande bebyggelse.

SARI HEIKKINEN