Just nu pågår en utredning för att konvertera masugnen i Oxelösund till ljusbågsugn, vilket är ett första steg för att anpassa verksamheten till produktion av fossilfritt stål. Konverteringen kommer att ske runt år 2025 och innebär att SSAB kan sänka sina koldioxidutsläpp i Sverige med ca 25 procent.

I dag meddelar SSAB att vi också planerar att konvertera masugnarna i Brahestad och Luleå mellan 2030-2040, vilket skulle eliminera merparten av de återstående koldioxidutsläppen för att nå målet fossilfritt 2045.

- Omställningen till en fossilfri stålproduktion är redan inledd och nu konkretiserar vi hur vägen dit kommer att se ut. Vi tror att det här är rätt väg att gå och att det kommer att skapa många spännande affärsmöjligheter för oss som företag. SSAB vill vara en del av lösningen på klimatutmaningen, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB

Omställningen är en konsekvens av det arbete som SSAB, LKAB och Vattenfall driver för att hitta en lösning för fossilfri stålproduktion, HYBRIT.

Idag används kol och koks som fraktas till Sverige från bland annat Australien för att reducera järnmalm till järn. I processen bildas stora mängder koldioxid. Idén med HYBRIT är att istället använda vätgas som producerats av el från fossilfria källor. Utsläppen blir då vanligt vatten.

Sverige och Finland har en unik möjlighet att driva ett initiativ för fossilfritt stål, med god tillgång på klimatsmart och fossilfri elkraft, Europas mest högkvalitativa järnmalm och en specialiserad och innovativ stålindustri.

För att projektet ska kunna genomföras krävs dock fortsatt betydande nationella insatser från svenska och finska staten, forskningsinstitut och högskolor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288