Ett kundsegment som använder många premiumstålprodukter är fordonsindustrin och SSAB har investerat mycket i att erbjuda stålkvaliteter för olika ändamål. Men premiumprodukter har även en nyckelroll i vårt mål att växa inom många andra segment.

”SSAB:s utbud av premiumstål består av två pelare, en med inriktning mot fordonssegmentet med Docol®-produkterna och en för andra viktiga segment där vi har ett brett utbud med många olika varumärken och produkter. Vi har paketerat premiumprodukter i varumärkesfamiljer beroende på hur de tillför värde till marknaden och de olika segmenten. Våra märkesvaror ska förmedla det sanna värdet och hjälpa våra kunder att förstå den verkliga innebörden av premium”, säger Matts Nilsson, chef för SSAB Europe Market Development.

Vad innebär premium?

”SSAB har fastställt tydliga listor över de produktegenskaper som premium omfattar. För det första skulle jag säga att det innebär kundvärde. Premiumprodukter effektiviserar våra kunders produktion och gör deras slutprodukter attraktivare på marknaden. För det andra innebär premium garanterad produktkvalitet – snävare toleranser, förbättrade materialegenskaper såsom bättre ytor eller låga restspänningar. Och för det tredje innebär det att vår tekniska support ingår i alla våra premiumprodukter, fortsätter Matts Nilsson.

Alla premiumprodukter ger förbättrade prestanda som skapar ett högre bruksvärde. Dessutom är våra premiumprodukter utformade för att ge hållbara miljöfördelar jämfört med marknadens standardprodukter.

Premiumproduktfamiljer

SSAB Laser® är optimerat stål för laserskärning. Detta innebär högre avkastning och mindre problem vid automatiserade processer i våra kunders skäranläggningar – med snäva och enhetliga dimensionstoleranser, optimerad yta för laserskärning, garanterad planhet både före och efter laserskärningen. Genom certifierade distributionspartner tillhandahåller vi SSAB Laser® med korta ledtider och hög tillgänglighet till slutkunderna.

GreenCoat® är ett hållbart och färgstarkt belagt stål. Tack vare vår patenterade biobaserade teknik med svensk rapsfröolja som bas för färgen, erbjuder vi en miljövänlig, hållbar produkt för tak och fasader. GreenCoat® är också arkitekternas nya favorit bland färgbelagda material.

SSAB Boron härdbart stål är optimerat för produkter som kräver komplicerad formning i kombination med hög slitstyrka och hållfasthet. Det nya SSAB M43-stålet, främst avsett för jordbruksändamål, kan härdas i vanligt vatten utan att det omedelbart behöver värmebehandlas och uppnår ändå utomordentligt höga värden för hårdhet och slaghållfasthet. Förenkling av processen sparar tid, energi och CO2.

SSAB Multisteel skapar värde tidigt i kedjan. Materialet är specificerat för att matcha flera standarder på marknaden, vilket innebär att distributörerna kan lagerhålla mindre material och samtidigt möta mer av kundernas krav. SSAB Multisteel erbjuds för närvarande endast i Finland, men vi utökar erbjudandet till andra europeiska länder.