Projektledare för den nya blåsmaskinen, Christer Jakobsson, åkte under september till Tyskland för att besöka ”MAN Diesel & Turbo” och redan då var några delar klara.

- Tillverkningen pågick för fullt nere i tyska Oberhauser. Material till rotorn var levererad från Italien och kompressorhuset hade kommit från Japan, berättar Christer.

Blåsmaskinen kan ses som masugnens hjärta och störningar i maskinen påverkar hela den efterföljande produktionskedjan. Industristandarden för masugnar är att ha en blåsmaskin tillgänglig som backup och för att kunna genomföra underhåll utan att störa produktionen. Vår Masugn 3 i Luleå har drivits med endast en blåsmaskin.

- Det är jätteviktigt med en fungerande blåsmaskin, fungerar inte den så stannar produktionen. Med en ny blåsmaskin kan vi säkra produktionen då vi även kan ha den gamla som reserv, berättar Christer.

Den befintliga blåsmaskinen byggdes 1973 och uppgraderades år 2000 i samband med masugnsomställningen. Vid masugnsomställningen 2015 upptäcktes att den var i sämre skick än befarat och en renovering behövdes inom ett par år. När den nya blåsmaskinen är på plats kommer den inte bara att säkra produktionen utan även ha mindre energiförbrukning.

- De har utvecklat en ny turbin vilken är mer robust, klarar mer och är mer energieffektiv. Vi räknar därigenom med tio procent längre energikostnad. Leverantören har så stor tillförlitlighet till den nya blåsmaskinen så de har gett fyra års garanti på turbinen. Vanligen ges två års garanti, berättar Christer.

Projektgruppen för den nya blåsmaskinen består för tillfället, från SSABs håll, av tre personer. Exakt hur många som kommer att vara inblandad innan blåsmaskinen står klar kan Christer inte svara på men han uppskattar till mellan 40 och 50 personer mellan april och september 2018.

- MAN Diesel & Turbo kommer att leverera en komplett blåsmaskin monterad på ett stålfundament med växellåda, turbin och oljesmörning. De kommer även att leverera inloppsfiler och ljuddämpare med kanalsystem. Utgående blästerledning kommer att anpassas till befintlig blästerledning. Lokala firmor kommer att stå för projektering, mek-, media, och el-montage, berättar han.

Under sommaren 2017 har det tidigare blåsmaskinshuset och fundamentet rivits samt att man har anpassat montageplatsen för den nya blåsmaskinen.

- Det nya fundamentet för blåsmaskinen kommer att bli 15 gånger 5 meter och under hösten 2017 byggs ett ställverk med el-utrustning som ska försörja blåsmaskinen.