Sverige och Fiji stod som värdar för konferensen och SSAB deltog i ett sidoevent anordnat av Jernkontoret, Svenskt Näringsliv och Zero Vision Tool. Från Sverige deltog flera representanter för industrin, bland annat SSAB och Höganäs.

- Det var stort intresse för det vi berättade om, berättar Per Bondemark Vice president och Chief Procurement Officer. Det var få länder som representerades av industripartner och det var många som ville prata med oss efter våra föredrag, fortsätter han.

 

Att industrin tar en position i förarsätet är något som framhölls som mycket viktigt under konferensen. De svenska exemplen, däribland SSAB, framhölls under konferensen av bland annat Mattias Landgren, statssekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson.

- Den viktigaset lärdomen jag tar med mig hem är hur högt detta står på dagordningen internationellt, säger Per Bondemark. Det visar på vikten av att ta initiativ och att visa att det går att förändra, fortsätter han.

SSABs två initiativ HYBRIT och Bothnia Bulk knyter väl an till FN:s 14:e hållbarhetsmål: att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. SSABs initiativ knyter även väl an andra hållbarhetsmål, exempelvis till mål 13 (av totalt 17). Ett mål som handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. En viktig faktor i att minska klimatförändringarna är att minska mängden utsläpp av koldioxid, vilket är centralt för så väl HYBRIT som Bothnia Bulk.

- Vi har länge tagit för givet att haven och deras resurser bara finns, men vi kan inte ta det för givet, säger Per Bondemark. Men om alla gör något blir det stora resultat, avslutar han.