Under de kommande åren har SSAB ambitionen stärka positionen på hemmamarknaderna - Norden och Nordamerika – samt leverera på ett antal tillväxtinitiativ. SSAB Special Steels har som målsättning att växa med 35 procent och leverera 1,35 miljoner ton höghållfasta stål år 2020. SSAB Europe ska förbättra produktmixen så att 40 procent utgörs av premiumprodukter vid 2020, vilket kan jämföras med 30 procent 2016. Som en del av denna förbättring ska leveranserna av SSAB Europes premiumprodukter till Automotivesegmentet växa till 750 000 ton. Under 2016 levererades motsvarande 442 000 ton. SSAB Americas mål är en marknadsandel över tid om 30 procent på den Nordamerikanska grovplåtsmarknaden.

“Våra tlllväxtambitioner koncentreras till höghållfasta stål. Efterfrågan växer strukturellt och den drivs av våra kunders behov av högre produktivitet och bättre prestanda. Även efterfrågan på mer hållbara lösningar är en viktigt komponent. Tillväxten kommer ge stöd till förbättrad lönsamhet eftersom dessa produkter har ett högt mervärde och således även en högre marginal, jämfört med standardprodukter. Samtidigt engagerar vi alla medarbetare i koncernen i arbetet med ständiga förbättringar, vilket gör oss mer effektiva. Sammantaget är jag övertygad om att vi kommer nå vårt mål om branschledande lönsamhet”, säger Martin Lindqvist, VD för SSAB.

Agenda:

Presentationerna inleds den 20 juni kl 10.00. Programmet sänds direkt genom en webcast som kan följas på webbplatsen www.ssab.com/investors

10:00-10:40 Martin Lindqvist, President and CEO

10:40-11:40 Per-Olof Stark, EVP och Head of SSAB Special Steels,
                    Gregoire Parenty, Head of SSAB Services

11:40-12:00 Paus

12:00-13:40 Olavi Huhtala, EVP och Head of SSAB Europe,
                    Tony Harris, VP Sales, SSAB Europe
                    SSAB Americas, Chuck Schmitt, EVP och Head of SSAB Americas

13:40-14:30 Paus

14:30-16:00 Eva Pétursson, Head of Strategic R&D
                    Maria Långberg, EVP och Head of Sustainability and HR
                    
Håkan Folin, CFO

16:00-16:30 Q&A och summering av dagen 

Alla presentationer finns tillgängliga på www.ssab.com/company/investors/reports-and-presentations den 20 juni vid cirka 9.30. Allt material och alla presentationer är på engelska. En inspelning av webcasten kommer finnas tillgänglig på koncernens webbplats.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of IR, tel: +46 70 295 29 12

Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications, [email protected],
tel: +46 72 233 5288