Talandet beskriver SLSD:s syn på ansvaret för att fylla de globala målen för hållbar utveckling (SDG), med särskilt fokus på förhållandet mellan hållbarhet på land och i haven. Det lämnades över till Kronprinsessan Victoria vid en ceremoni torsdagen den 18 maj, i rollen som ambassadör för SDG. Vid ceremonin deltog SSABs koncernchef Martin Lindqvist samt Maria Långberg, Personal- och Hållbarhetsdirektör.

Uttalandet går hand i hand med målen för SSABs huvudsakliga bidrag på hållbarhetsområdet, projektet HYBRIT. Målet för HYBRIT är att utveckla en stålproduktion som inte släpper ut koldioxid - utan vatten. Projektet drivs tillsammans med LKAB och Vattenfall. Genom uttalandet visar SSAB och övriga parter att frågan om havens hållbarhet är viktig för oss och kommande generationer. Haven är allas vårt gemensamma ansvar.

Läs mer om Swedish Leadership for Sustainable Development:

http://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Arbetssatt-och-metod/finansieringsformer/utvecklingsfinansiering/Swedish-Leadership-for-Sustainable-Development/