SSAB AB (publ) (”Emittenten”) har givit Danske Bank, DNB och SEB (tillsammans ”Arrangörsbankerna”) i uppdrag att, med start den 27 mars 2017, arrangera möten med obligationsinvesterare. Med hänsyn taget till rådande marknadsförutsättningar kan en emission av en ny 5-årig icke-säkerställd obligation med rörlig och/eller fast ränta i svenska kronor följa (den ”Nya Emissionen”).

I enlighet med villkoren nedan, offentliggör SSAB dessutom ett återköpserbjudande riktat till innehavare av obligationer med ISIN SE0004950517 och SE0004950525 emitterade av SSAB den 13 december 2012 och med förfall den 13 december 2017 (”December 2017-obligationerna”) samt innehavare av obligationer med ISIN SE0005757523 och SE0005757515 emitterade av SSAB den 25 februari 2014 och med förfall den 25 februari 2019 (”Februari 2019-obligationerna”).

Som ett led i SSABs löpande skuldhantering är syftet med återköpserbjudandet att proaktivt hantera kommande skuldförfall samt att förlänga förfalloprofilen.

Återköpserbjudandet

SSAB erbjuder, villkorat av genomförandet av den Nya Emissionen, härmed att återköpa samtliga utestående December 2017-obligationer och Februari 2019-obligationer mot kontant avräkning enligt följande villkor (”Återköpserbjudandet”):

December 2017-obligationerna

  • för obligationer med rörlig ränta (ISIN: SE0004950517), 102,20% av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, likviddagen för återköp); och
  • för obligationer med fast ränta (ISIN: SE0004950525), 103,50% av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, likviddagen för återköp)

Februari 2019-obligationerna

  • för obligationer med rörlig ränta (ISIN: SE0005757523), 101,90% av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, likviddagen för återköp); och
  • för obligationer med fast ränta (ISIN: SE0005757515), 105,70% av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, likviddagen för återköp)

De innehavare som deltar i Återköpserbjudandet och uttrycker intresse av att deltaga i den Nya Emissionen kan komma att ges prioriterad allokering i den Nya Emissionen. SSAB förbehåller sig rätten att ej genomföra den Nya Emissionen.

Preliminär tidplan

Återköpserbjudandet förväntas löpa ut den 29 mars 2017. SSAB förbehåller sig dock rätten att förlänga, dra tillbaka eller avsluta acceptperioden för Återköpserbjudandet. Emittenten kommer att offentliggöra resultaten och om någon av December 2017-obligationerna och/eller Februari 2019-obligationerna kommer att accepteras för återköp efter prissättningen av den Nya Emissionen. Den förväntade likviddagen av återköpet och den Nya Emissionen beräknas till omkring den 5 april 2017.

Deltagande

Vänligen kontakta Er custody-bank eller er säljkontakt hos någon av Arrangörsbankerna om Ni vill deltaga i Återköpserbjudandet och/eller om Ni har frågor relaterat till Återköpserbjudandet eller den Nya Emissionen.

Arrangörsbankerna

Danske Bank
Kontaktperson: Johan Hansen
Email:
[email protected]
Telefon: +46 8 568 805 54

DNB
Kontaktperson: Henrik Kansmark
Email:
[email protected]
Telefon: +46 8 473 4816

SEB
Kontaktperson: Peter Swärd
Email:
[email protected]
Telefon: +46 8 506 232 18

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik G. Welch, Vice President, Head of Group Treasury
E-mail:
[email protected]
Telefon: +46 70 2638399


Peter Nordquist, Head of Funding and Markets Operations
E-mail:
[email protected]
Telefon: +46 8 454 5745

DETTA ÄR ENDAST EN INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING AV ÅTERKÖPSERBJUDANDET OCH VID EVENTUELLA TOLKNINGSKONFLIKTER HAR DEN ENGELSKA VERSIONEN AV ÅTERKÖPSERBJUDANDET FÖRETRÄDE.

This announcement does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States or in any other jurisdiction in which, or to or from any person to or from whom, it is unlawful to make such invitation under applicable securities laws. The securities to which this announcement relates have not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered or sold in the United States or to US persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act), except pursuant to registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. This communication is being distributed outside the United States solely to non-US persons as defined under Regulation S. This announcement is not being made, and this announcement has not been approved, by an authorised person for the purposes of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA").

This announcement is not an invitation nor is it intended to be an inducement to engage in investment activity for the purpose of Section 21 of the FSMA. Accordingly, this announcement is not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. Rather, this announcement is being distributed on the basis it is only directed at: (i) persons who are outside the United Kingdom; (ii) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) of the United Kingdom; or (iii) any other persons to whom this announcement for the purposes of Section 21 of FSMA can otherwise lawfully be made (all such persons together being referred to as "relevant persons"), and must not be acted on or relied upon by persons other than relevant persons. Any invitation or inducement to engage in any investment activity included within the announcement is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.  Anyone other than a relevant person must not rely on this announcement.