Den nya emissionen

SSAB AB (publ) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån om totalt SEK 1mdr via sitt EUR 2mdr EMTN program daterat 10 maj 2016. Obligationslånet har en löptid om fem år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 340 räntepunkter. Emissionen genererade ett starkt intresse från investerare och var väl övertecknad.  

Emissionslikviden kommer främst att användas för refinansiering via återköpserbjudandet samt för allmänna verksamhetsändamål.

- Vi är väldigt glada för det stora intresset vi ser från investerare. Det faktum att emissionen var väl övertecknad visar att det finns ett starkt intresse och förtroende för SSAB, säger Håkan Folin, finanschef på SSAB.

Återköpserbjudandet

SSAB offentliggör också det slutgiltiga resultatet av erbjudandet till innehavare av de utestående SEK-denominerade obligationerna med rörlig samt fast ränta med ISIN SE0004950517 respektive SE0004950525 med förfall 13 december 2017 (”December 2017-obligationerna”) och ISIN SE0005757523 respektive SE0005757515 med förfall 25 februari 2019 (”Februari 2019-obligationerna”) att sälja sina innehav mot kontant vederlag Återköpserbjudandet.

Återköpserbjudandet löpte ut kl. 17:00 den 29 Mars 2017. Det sammanlagda kapitalbeloppet av giltiga återköpsinstruktioner för December 2017-obligationerna och Februari 2019-obligationerna uppgick till 378,5mkr respektive 832,2mkr.

Emissionen av nya obligationer har framgångsrikt genomförts och därmed kommer SSAB acceptera det fulla beloppet i samtliga giltiga återköpsinstruktioner i enlighet med Återköpserbjudandet.

Återköpspriser

  • December 2017 med rörlig ränta (ISIN SE0004950517) – 102,20%
  • December 2017 med fast ränta (ISIN SE0004950525) – 103,50%
  • Februari 2019 med rörlig ränta (ISIN SE0005757523) – 101,90%
  • Februari 2019 med fast ränta (ISIN SE0005757515) – 105,70%

SSAB kommer också att betala upplupen och obetald ränta från, men exkluderat, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, den relevanta likviddagen. Likviddag för återköpserbjudandet är satt till 5 april 2017.

Arrangörsbankerna

Danske Bank
Kontaktperson: Johan Hansen
Email:
[email protected]
Telefon: +46 8 568 805 54

DNB
Kontaktperson: Henrik Kansmark
Email:
[email protected]
Telefon: +46 8 473 4816

SEB
Kontaktperson: Peter Swärd
Email:
[email protected]
Telefon: +46 8 506 232 18

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik G. Welch, Vice President, Head of Group Treasury
E-mail:
[email protected]
Telefon: +46 70 2638399

Peter Nordquist, Head of Funding and Markets Operations
E-mail:
[email protected]
Telefon: +46 8 454 5745

This announcement does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States or in any other jurisdiction in which, or to or from any person to or from whom, it is unlawful to make such invitation under applicable securities laws. The securities to which this announcement relates have not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered or sold in the United States or to US persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act), except pursuant to registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. This communication is being distributed outside the United States solely to non-US persons as defined under Regulation S. This announcement is not being made, and this announcement has not been approved, by an authorised person for the purposes of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA").

This announcement is not an invitation nor is it intended to be an inducement to engage in investment activity for the purpose of Section 21 of the FSMA. Accordingly, this announcement is not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. Rather, this announcement is being distributed on the basis it is only directed at: (i) persons who are outside the United Kingdom; (ii) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) of the United Kingdom; or (iii) any other persons to whom this announcement for the purposes of Section 21 of FSMA can otherwise lawfully be made (all such persons together being referred to as "relevant persons"), and must not be acted on or relied upon by persons other than relevant persons. Any invitation or inducement to engage in any investment activity included within the announcement is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Anyone other than a relevant person must not rely on this announcement.