– I år fick vi rekordmånga ansökningar, 102 stycken från 32 länder runtom i världen. Den höga kvaliteten på ansökningarna visar att priset spelar en viktig roll för att främja och uppmuntra branschen att hitta nya och innovativa sätt att använda höghållfasta stål för bättre prestanda, säger Eva Petursson, forskningschef på SSAB och ordförande i juryn för Swedish Steel Prize.

De fyra finalisterna är:

Fermel, gruvfordon, Sydafrika
Fermel har utvecklat ett unikt sortiment av mångsidiga fordon för säker transport i gruvor. Fordonen uppfyller ny, strängare lagstiftning och är avsedda att ersätta de ombyggda standardfordon som används för närvarande. Optimering av designen av hela fordonet inklusive karossen har gett överlägsen prestanda i fråga om personlig säkerhet, högre nyttolast, rörlighet, motstånd mot skador, tillförlitlighet och livslängd. Alla dessa fördelar uppnås genom en omfattande användning av avancerade höghållfasta konstruktionsstål och slitstarka stål.

JMG Cranes, elektrisk pick and carry-kran, Italien
JMG Cranes har utvecklat en unik och mycket kompakt kran med utökat användningsområde. Den slimmade designen i kombination med elektrisk kraftöverföring och utmärkt manövrerbarhet gör att den kan användas både inomhus och utomhus. Den kraftfulla pick and carry-kranen har stor lyftkapacitet. Det höga prestanda-/viktförhållandet har uppnåtts genom att använda ultrahöghållfasta stål i den optimerade lyftarmskonstruktionen. Dessutom har en effektiv vägtransport av kranen underlättats med hjälp av löstagbara stödben och motvikter.

Kiruna Wagon, dumpervagn, Sverige
Kiruna Wagon har utvecklat ett innovativt dumpervagnssystem för långa järnvägstransporter och effektiv lossning av mineraler. Genom att använda avancerade höghållfasta konstruktionsstål och slitstarka stål har man kunnat konstruera lätta vagnar i kombination med en stationär korgvändande Helix-terminal för rullande lossning. Med sin nästan fördubblade lossningshastighet är Helix-systemet överlägset alla konventionella lösningar och löser många problem med lossning av klibbiga bulkmaterial. Terminalsystemet är mycket kostnadseffektivt, både investerings- och driftmässigt.

Wabash National, bakre stötskydd, USA
Wabash Nationals nya bakre stötskydd för lastbilar och semitrailers överskrider nordamerikanska normer även för krävande offset-krockar. Den optimerade konstruktionen i ultrahöghållfast konstruktionsstål har vid omfattade fullskaliga tester uppvisat överlägsen prestanda vad gäller skydd av människorna i den kolliderande bilen. Det patenterade systemet ger utmärkt energiupptagning och minimal skada på det tunga fordonet och är också mycket kostnadseffektivt att tillverka och montera.

Läs mer om Swedish Steel Prize på www.steelprize.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Petursson, juryordförande, Swedish Steel Prize, +46 243 712 04
Anna Rutkvist, projektledare, Swedish Steel Prize, +46 243 716 40