Rapporten rankar företag efter ett antal utsläpps- och vattenrelaterade mätvärden, som kan ha en väsentlig inverkan på företagets resultat och därmed också påverka investerares beslut. Dessa mätvärden inkluderar utsläpp och energihantering, utsläppsmål och -vägar, koldioxidkostnadsexponering, vattnets motståndskraft och klimatstyrning. CDP-rapporten visar att utvecklingen har varit ojämn inom hela stålindustrin, som står för 7 procent av de globala utsläppen. Kina producerar 50 procent av allt stål i världen men av de 15 största stålproducenterna är det exempelvis enbart en som öppet avslöjar sina utsläpp av växthusgaser.  

– Våra masugnar är redan bland världens mest effektiva när det gäller koldioxidutsläpp, så för oss är det inte lätt att minska utsläppen ytterligare med de traditionella produktionsmetoderna. Miljö och hållbarhet har funnits med som en del av SSABs långsiktiga strategi under många års tid och det känns bra att bli rankad i en topposition i en respekterad forskningsrapport som denna. Men vi vet också att vi, för att hitta en långsiktig lösning till koldioxidproblemen, måste göra en teknisk förändring. Det är därför vi tidigare i år lanserade det gemensamma industriutvecklingsprojektet HYBRIT tillsammans med LKAB och Vattenfall, för att skapa en stålproduktion som avger vatten istället för koldioxid. Det är en lång väg att gå innan den här tekniken kan implementeras, men vi är mycket engagerade i detta för att kunna minska utsläppen också på lång sikt, säger SSABs VD Martin Lindqvist. 

HYBRIT-projektet arbetar mot en vätgasbaserad stålframställningsprocess med hjälp av förnybar energi som förutser eliminering av nästan alla processutsläpp som uppstår vid stålproduktionen. projektet har som mål att kunna visa upp en fungerande demonstrationsanläggning efter år 2025. Stålbranschen behöver en teknisk förändring som ska minska utsläppen per ton producerat stål med över 70 procent innan 2050 för att möta målen som sattes i avtalet i Paris. 

CDP är en internationell, icke-vinstdrivande organisation som tillhandahåller ett globalt system för företag, städer, stater och regioner för att mäta, avslöja, hantera och dela viktig miljöinformation. Dess branschundersökning är en del av djupgående branschanalyser som tas fram för att ge investerare den mest omfattande miljödataanalysen. CDP arbetar med 827 institutionella investerare med tillgångar på 100 biljoner USD. 2015 uppgav fler än 5 600 företag sina miljöuppgifter till CDP. Sammanfattningen av den här undersökningen finns med som bilaga på engelska.  

För mer information, kontakta:
Harri Leppänen, Head of environmental issues, [email protected],
tel: +358 40 557 8939

Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications, [email protected],
tel: +46 72 233 5288