SSAB kommer att investera 370 miljoner kronor för att modernisera den första delen av betningslinjen i produktionen i Tavastehus. Investeringen görs för att stödja SSABs tillväxtstrategi inom automotive och säkerställa stabil och långsiktig produktion av belagda tunnplåtsprodukter. All tunnplåt från Tavastehus betas genom saltsyrebad före kallvalsning och efterföljande metallbeläggning. De metallbelagda produkterna säljs direkt till bil- och byggkunder.

-          Automotive är ett viktigt segment för oss där vi ser tydlig tillväxtpotential. Investeringarna i Tavastehus kommer nu att stödja denna strategi ytterligare, säger Olavi Huhtala, chef för SSAB Europa.

I Luleå kommer en investering på 156 miljoner kronor att göras i en ny blåsmaskin för Masugn 3. Blåsmaskinen kan ses som motorn i masugnen och installationen av en ny maskin kommer att minska energiförbrukningen och öka produktionsstabiliteten.

-          Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamheten och en ny blåsmaskin kommer att ha en positiv inverkan på produktionsstabiliteten genom hela produktionskedjan i Luleå. Den nya blåsmaskinen gör det också möjligt för oss att minska energiförbrukningen, säger Olavi Huhtala.

Investeringarna är en del av det investeringsprogram som redan kommunicerats. Projekten planeras att starta i slutet av 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Bäcklin, Corporate Communications, [email protected], tel: +46 70 020 55 11