Stål i fordon står för ca 12 procent av den globala användningen av stål. Även om bilförsäljningen ökar globalt kommer stålvikten per fordon att minska. Användningen av avancerade höghållfasta stål (AHSS) inom bilindustrin förväntas dock öka kraftigt i framtiden och drivs på av trenden att erbjuda lätta och säkra produkter. Detta skapar möjligheter för välpositionerade företag. Det beräknas att mer än 60 procent av den totala stålmängd som används i fordon kommer att bestå av AHSS-stål före 2020.

– Även om den totala mängden stål i fordon har minskat, har användningen av AHSS-stål ökat och den ökningen förväntas fortsätta. Trots att det förekommer kraftig konkurrens mellan stål och andra material anser vi att den bästa lösningen i framtidens fordon kommer att vara en kombination av olika material, där stål spelar en viktig roll. Vi förbättrar naturligtvis vårt utbud och stålets egenskaper kontinuerligt för att det ska vara bäst lämpat för fordonstillämpningar, säger Arnaud Guerendel, global chef för försäljningen till automotive hos SSAB Europe.

De fyra hörnstenarna i SSABs bilstrategi

– Växa med befintliga kunder
– Vinna nya kunder globalt
– Fokusera på särskilda nischtillämpningar, såväl som att gå in på nya tillämpningsområden
– Forska efter nya stålsorter

Vi kommer att fortsätta att fokusera på de fem nischtillämpningarna – stötfångare, bilsäten, sidokrockskydd, chassin och konstruktionsdetaljer– som har bra tillväxtpotential och matchar SSABs produktportfölj. Samtidigt kommer vi även att fokusera på nya mindre komponenter som hjul, drivlina, chassi, fjädring och bromsar.

Bilindustrins stora utmaningar är effektiv energiförbrukning och säkerhet

Biltillverkarna söker ständigt efter nya sätt att bygga mer bränslesnåla bilar. Samtidigt drivs säkerhetsförbättringarna på av lagstiftning och kunders behov. SSABs utmaning är att utveckla mer resistenta material som medger låg vikt. Det är så vi ska hjälpa våra kunder att inte enbart nå låg bränsleförbrukning utan att även minska koldioxidutsläppen och deras koldioxidavtryck.

Tillverkare ringer och ber om lätta, starka material med goda miljöegenskaper som även kan tillverkas till rimlig kostnad.

– Vi på SSAB följer dessa trender på nära håll och reagerar på dem med vår långa erfarenhet inom AHSS-stål. SSAB har en utmärkt ställning inom automotive och kan dra nytta av dessa trender. Vi har både medellånga och långsiktiga designaspekter och långsiktiga konsekvenser i åtanke när vi utformar materialen. Vi utvecklar mer resistenta material såväl som ett bredare produktutbud, som medger lägre vikt för att förutse framtida OEM-behov och möta dem, fortsätter Guerendel.

Växa med befintliga kunder och vinna nya kunder globalt

SSABs huvudmarknader är Europa och Amerika. Hälften av bilmonteringsanläggningarna ligger dock i Asien och Stillahavsområdet och marknaden växer. Många utvecklingsländer, som exempelvis Indien, fokuserar allt mer på säkerheten.

– Våra stål används i mycket specifika segment. Trots att vi har en ledande ställning inom särskilda AHSS-tillämpningar har vi tydliga möjligheter att växa med både befintliga och nya kunder – på befintliga marknader såväl som vissa utvalda nya geografiska områden. AHSS-volymen inom bilbranschen förväntas växa med 9 procent årligen inom den närmaste framtiden och ännu mer i vissa områden, inklusive tillväxtmarknader. Våra stål passar bra för att besvara den ökade andelen av mer komplexa stål i fordon. Vi förväntar oss exempelvis ett växande behov av färgbelagda stål som tillverkas för BIW och säkerhetstillämpningar i Tavastehus, förklarar Guerendel.

Att vinna nya kunder innebär skräddarsydda lösningar, som SSAB kan ge som ett litet företag. SSAB strävar efter att uppfylla de internationella VDA-normerna i all vår produktion för automotive. Detta gör oss till ett ännu attraktivare alternativ.

Gå in på nya tillämpningsområden

Med Borlänge, Brahestad och Tavastehus, som ger oss möjlighet till flexibel och effektiv produktion, har SSAB en perfekt kombination av tillgångar för arbetet med biltillverkarna. Detta kommer att hjälpa oss att gå in på tillämpningsområden där vi ännu inte har några produkter och konsekvent stödja vår tillväxt inom automotive genom marknadsområden som kompletterar de som vi hittills inte har övervägt.

Det finns en stor potential i nya tillämpningar som passar väl in med våra produkter, eftersom vi kan hjälpa biltillverkarna att minska både vikten och kostnaderna. Detta innebär att vi även siktar på nya, mindre komponenter som hjul, drivlina, chassi, fjädring och bromsar.

Forska efter nya stålsorter

Om vi vill fortsätta som ledande i branschen måste vi arbeta i nära samarbete med bildesigners, så att vi kan införa AHSS-egenskaper och materialdata på konstruktionsnivå. Det förekommer mycket hård konkurrens från andra material, i synnerhet från aluminium och andra material såsom kolfiber och plast. Framsteg inom branschen kommer att ge SSAB ett bra underlag för ständiga förbättringar inom andra segment.

Med avseende på kostnader kan stål vara ett mycket konkurrenskraftigt material, med hänsyn till dess 100 procentiga återvinningsbarhet och låga koldioxidavtryck.

Kallvalsning är en hållbar och ofta kostnadseffektiv metod för fordonsstål. Kallvalsade stål är lättare att svetsa och sammanfoga och utgör ett miljövänligt alternativ som inte kräver någon intensiv uppvärmningsprocess. SSAB har utvecklat stål som är mycket lämpliga för kallvalsning. Generellt sett skulle 50 procent av bilens kaross kunna tillverkas av kallvalsat Docol-stål. Vi kan sträva efter en bil som har bättre värden i krocktester, som är lättare och som är 100 procent återvinningsbar.

Docol

Vi flyttar ständigt fram prestandagränserna med våra nya produkter. Det gör vi exempelvis med det ultrahöghållfasta stålet Docol 1500 MZE, som har skräddarsytts för formbarhet i krävande tillämpningar och som hjälper till att förbättra miljörelaterade prestanda genom minskad fordonsvikt. Den nya stålkvaliteten är lämplig för en rad olika tillämpningar där rostskydd, energiabsorption och låg vikt krävs.

År 2015 lanserade SSAB skräddarsydda höghållfasta stål för automotive. Nylanseringen av märket Docol för bilindustrin gjorde SSABs nya produktportfölj komplett.

Bilindustrin kan bidra till en mer hållbar värld genom att välja rätt material för varje applikation och använda de mest kostnadseffektiva och hållbara produktionsmetoderna. Det finns många Docol-stål för varje färg i den här BIW-illustrationen.

Länkar:

http://www.ssab.se/news/2016/04/ssab-introducerar-fem-nya-produktfamiljer-fr-specifika-kundbehov

http://www.ssab.se/news/2016/03/nytt-elektrogalvaniserat-martensitiskt-docol-stl-fr-fordonsindustrin

http://www.ssab.se/news/2016/01/racing-into-the-future-with-docol-tubing

http://www.ssab.se/news/2015/10/safe-cars-with-docol

ssab-lanserar-skräddarsydda-höghållfasta-stål-för-bilindustrin