Sedan samgåendet med Rautaruukki i juli 2014 har stort fokus lagts på att effektivisera organisation och arbetssätt och på att utvinna de synergier som finns mellan de två bolagen. Sedan samgåendet med Rautaruukki har SSAB hittills minskat antalet anställda med cirka 1300 personer.

I dag meddelar SSAB att man har inlett förhandlingar om att minska antalet anställda med ytterligare högst 465 personer. Personalminskningen är en del av tidigare kommunicerade synergier, men innebär också ytterligare effektiviseringar.

-       Det finns fortsatt en stor överkapacitet på marknaden, vilket också skapar en ökad prispress på stålprodukter. Det innebär att vi måste fortsätta att stärka vår relativa konkurrenskraft, både genom synergierna och genom att hela tiden effektivisera vårt sätt att arbeta i den löpande verksamheten, säger SSABs vd och koncernchef Martin Lindqvist

I Sverige gäller förhandlingarna framför allt de anställda i Oxelösund och Borlänge, men även Luleå och koncernfunktionerna i Stockholm berörs. Totalt väntas antalet anställda i Sverige minska med högst 415 personer (265 tjänstemän och 150 arbetare).

De förhandlingar som inleds i Finland avser främst tjänstemän i Brahestad, Tavastehus och Helsingfors. Totalt väntas antalet anställda minska med högst 50 personer.

Neddragningarna beräknas inte föranleda ytterligare kostnader.

Ambitionen är att samtliga förändringar ska vara genomförda och kommunicerade senast under april månad, så att de nya organisationerna kan träda i kraft i maj.

För mer information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of External Communications, +46-722 33 52 88
Andreas Koch, Head of Investor relations and Financial Communication, +46-8-454 57 29