Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling. Och i år delades priset ut för 41:a gången vid en ceremoni i Göteborg i samband med Stålbyggnadsdagen.

I prismotiveringen skriver man:
”Eva Petursson har under hela sin karriär arbetat för att främja stålbyggandet. Det kunnande som Eva förvärvat som akademiker och forskare inom byggsektorn har hon använt på SSAB i utvecklingen av höghållfasta stål. Evas ambition är att i större utsträckning än tidigare introducera de höghållfasta stålens möjligheter inom byggindustrin. Eva är en duktig arbetskamrat och ledare. Hon är inspirerande och är en människa som gör skillnad. ”

Eva Petursson är civilingenjör med inriktning på väg och vatten från Luleå tekniska universitet (LTU). Hon disputerade 2001 i ämnet Stålbyggnad. Efter doktorsexamen verkade hon på Stålbyggnad i LTU innan hon 2005 började arbeta på SSAB i Borlänge. Hon arbetade under flera år med konstruktionsfrågor inom SSABs Knowledge Service Center. År 2011 utnämndes Eva till Senior Specialist i SSAB:s nyinrättade specialistkarriär och i mars 2015 tillträdde hon tjänsten som koncernens forskningschef med uppgift att samla de olika divisionerna kring strategiska forskningsområden.

På SSAB har Eva arbetat för att utveckla nya applikationer för höghållfasta stål. Genom ökat kunnande till exempel inom tunga lyft och fordon skapas nya möjligheter även för stålbyggandet. Arbetet har medfört kunskap om nya tekniska lösningar för bärande konstruktioner i höghållfast stål vilket i förlängningen möjliggör ett hållbarare byggande.

– Jag är naturligtvis jätteglad över den här utmärkelsen och hoppas att det ska bidra till ökat användande av höghållfasta stål inom byggsektorn, säger Eva Petursson.

Stålbyggnadsinstitutet är en fristående organisation finansierad genom Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning, industri samt nationella och internationella forskningsfinansiärer. Stiftelsens intressenter är företag med intressen inom stålbyggnadsbranschen.


TOMMY LÖFGREN