Den andra februari meddelade SSAB sina planer på en förändring av produktionen i Borlänge som innebar att galvaniserings- och färgbeläggningslinjerna skulle läggas ner och produktionen av dessa produkter skulle flyttas över till andra enheter i Finland och Sverige. Totalt 210 tjänster beräknas bli berörda av nedläggningen, 170 kollektivanställda och 40 tjänstemän.

För de kollektivanställda har företaget och facken enats om att utnyttja det centrala trygghets- och flexibilitetsavtalet, ToF. Det här avtalet syftar till att kunna hantera förändringar i bemanningen orsakat av konjunktursvängningar och vid tillfälliga neddragningar i produktionen.

Den tolfte maj meddelade SSAB att produktionen av ledningsrör i Virsbo skulle upphöra under hösten. Nu är förhandlingarna avslutade och totalt försvinner 54 tjänster i den nya organisationen, medan 44 befattningar blir kvar.

SSAB har också meddelat planer på att flytta rörtillverkningen i Borlänge till andra enheter inom koncernen. Nio personer berörs i den förändringen och förhandlingar har inletts.

De här åtgärderna ingår i det pågående effektivitets- och flexibilitetsprogrammet, som är en del av de identifierade kostnadssynergierna i samband med samgåendet mellan SSAB och Ruukki under 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tommy Löfgren, Kommunikationschef, SSAB Europe, tel. +46 70 525 9414

För bilder, vänligen besök SSAB:s bildbank