SSAB har idag varslat om en driftsinskränkning vid produktionsenheten i Virsbo. Förändringen innebär att produktionen av ledningsrör läggs ner i Virsbo, medan produktionen av  bergförstärkningsbultar kommer att vara kvar. Med den här strukturella förändringen optimerar och renodlar SSAB produktionen i Virsbo till att fokusera på den produkt som bedöms vara lönsam för framtiden.

MBL-förhandlingar kommer att inledas med de anställdas fackliga representanter. Förhandlingarna berör omkring 65 av de 100 anställda i anläggningen i Virsbo.

– Det är naturligtvis mycket tråkigt att behöva komma med det här beskedet, säger Janne Pirttijoki, som är chef för rör och profiler inom divisionen SSAB Europe. Vi har gjort en omfattande analys av produktionen i Virsbo och vi kommer i fortsättningen att fokusera på den lönsamma produkten bergförstärkningsbultar där vi ser goda affärsmöjligheter. Vi kommer att erbjuda stöd till de medarbetare som berörs av den här förändringen.

Den här åtgärden är en del i det tidigare annonserade effektivitets- och synergiprogrammet som är ett resultat av samgåendet mellan SSAB och Rautaruukki under förra året. Programmet innebär bland annat kostnadssynergier på totalt 1,4 miljarder kronor (omkring 150 miljoner euro).


För mer information kontakta
Tommy Löfgren, kommunikationschef SSAB Europe, tel 070 525 9414