Vid samgåendet mellan SSAB och Rautaruukki har SSABs dotterbolag Plannja AB, som bearbetar plåtprodukter, kombinerats med Rautaruukkis byggverksamheter och skapat den nya divisionen Ruukki Construction. En del av villkoren som Europeiska kommissionen ställde upp för att godkänna samgåendet mellan SSAB och Rautaruukki, var att SSAB avyttrar Plannjas finska dotterbolag Plannja Oy.

Plannja Oys omsättning för 2013 uppgick till cirka 200 miljoner kronor (22,6 miljoner euro). Plannja Oys verksamhet fortsätter som förut under den nya ägaren och transaktionen har ingen omedelbar inverkan på de anställdas anställningsförhållanden.

Den 14 juli 2014, SSAB erhöll the Europeiska kommissionens godkännande för samgåendet med Rautaruukki. Godkännanden var villkorat av att SSAB åtog sig att avyttra följande enheter inom sin dåvarande nordiska ståldistributionsrörelse och finska verksamhet riktad mot byggsektorn: ett Steel Service Center i Sverige (Halmstad) och ett i Finland (Nådendal), Tibnor Oy i Finland (ett helägt dotterbolag till Tibnor AB), det 50 % ägandet i var och en av bolagen Norsk Stål AS och Norsk Stål Tynnplater AS i Norge och Plannja Oy i Finland (ett helägt dotterbolag till Plannja AB).

Avyttringarna kommer inte till att påverka den tidigare kommunicerade synergipotentialen eller den industriella logiken för samgåendet mellan SSAB och Rautaruukki.

Informationen är sådan som SSAB är skyldig att offentliggöra enligt den finska respektive svenska värdepappersmarknadslagen. Översänt för offentliggörande den 3 februari 2015 kl. 09.00 CET.