På stålverket i Brahestad ersätts användningen av gasol (LPG) med flytande naturgas (LNG) i valsverkets ämnesugn. Naturgasen ska även användas som reservbränsle till det nya kraftverket. I och med detta kommer SSAB att kunna sluta använda oljebaserade bränslen, och därmed sänks stoff-, kväve-, svavel-, samt koldioxidutsläppen jämfört med de nuvarande nivåerna.

Manga LNG Oy är ett samriskföretag mellan Outokumpu Oyj, SSAB, Skangass och EPV Energia Oy. Terminalen kommer att levereras av Wärtsilä Oyj. SSAB har en 25-procentig andel i terminalprojektet och ska bidra med cirka 7 miljoner euro i kapital för terminalen i Torneå och ska investera cirka 5 miljoner euro i terminalen i Brahestad.

Vid terminalen i Röyttä, Torneå, byggs anläggningar för godsmottagning, avlastning och lagring av stora LNG tankfartyg, en förångningsanläggning för LNG samt en lagringstank på 50 000 m³. För gasleveranserna ska en gasledning byggas vid industrianläggningen i Röyttä och även en lastterminal för LNG-tankbilar. Den flytande naturgasen kommer att transporteras via landsväg eller järnväg från Torneå till kundterminaler och tankstationer i norra Finland och Sverige. För SSABs del är det anläggningen i Brahestad som kommer att dra nytta av terminalen, genom leveranser av flytande naturgas med tankbilar. Terminalen i Torneå kommer att färdigställas i början av 2018.

I framtiden ska terminalen också leverera flytande naturgas till fartyg.

Tidigare under hösten övergick SSAB till att använda flytande naturgas vid en av ämnesugnarna i varmvalsverket i Borlänge. Övergången till naturgas är en del av SSABs strategi för att göra energisystemet mer hållbart, mer kostnadseffektivt samt för att sprida riskerna genom att använda flera olika typer av bränslen.

För mer information, kontakta:

Carl Orrling, Head of Technical Development, tel. 08-454 5759, [email protected]