Med den vinnande lösningen kunde vikten på chassit minskas med drygt 20 procent, från 522 kg till 410 kr. Dessutom fick man ett säkrare chassi. De två trailerprototyper som byggdes till slutkunden har visat på bra resultat och fått goda recensioner.

Den vinnande lösningen är utvecklad av spanska Manuel Genzor, en spansk civilingenjör. Trailerchassit var ursprungligen framtaget av den spanska trailertillverkaren Beguer, som i sin tur kontaktade universitetet i Zaragoza i norra Spanien för att få hjälp med att testa prestandan. Genzor, som studerade till civilingenjör blev intresserad av projektet och gjorde det som sitt examensarbete.

Med Sergio Sanchez from Beguer som mentor provade Manuel Genzor att byta ut delar av det mjuka stålet mot höghållfast Domex 700 MC i chassit. Beguer har till och med byggt och sålt ytterligare tre trailrar sedan projektet avslutades.

-       Detta är ett bra exempel för både Beguer och SSAB på hur studentprojekt kan utvecklas till reella affärsutvecklingsprojekt, säger Luis Antunano, försäljningschef för SSAB Specials Steels i Spanien.

Juryns motivering till att Manuel Genzor får Swedish Steel Prize University Challenger 2014 lyder:

Vinnaren har i sitt examensarbete skickligt infört avancerat höghållfast stål i en industriell produkt. Han har visat en helhetsförståelse för konstruktion, tillverkning och slutanvändarnas krav. Den i ansökan visade läroprocessen, som börjar med en rättfram beräkning av en referenslayout och fortsätter med stegvisa optimeringar för olika stålsorter, geometrier och infästningar är exemplarisk. Tillverkarens lyckades test av prototypen och lanseringen av produkten till slutanvändarna har visat att denna tidigare student nu är en innovativ och kompetent ingenjör.

 

För bilder, vänligen besök SSAB:s bildbank 

För ytterligare information, vänligen kontakta