Medlemmar i den framtida koncernledningen kommer att vara:

Martin Lindqvist (1962), VD och Koncernchef SSAB

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2001. Anställd i SSAB sedan 1998. Tidigare affärsområdeschef SSAB EMEA; divisionschef SSAB Strip Products; finansdirektör SSAB; ekonomichef i SSAB Tunnplåt; Chefscontroller i NCC. Civilekonom, Uppsala Universitet.

Divisioner

Olavi Huhtala (1962), Divisionschef SSAB Europe

Anställd i Rautaruukki sedan 1987. Tidigare EVP Ruukki Metals; President Ruukki Fabrication; chef marknadsföring och diverse ledande befattningar i Rautaruukki Metform. Civilingenjör.

Mikael Nyquist (1963), VD Tibnor

Anställd i SSAB sedan 1995. Tidigare VD Plannja; Chef marknadsföring och försäljning SSAB Prelaq; VD Stålbyggnadsinstitutet; Ingenjör NCC. Civilingenjör, KTH.

Charles Schmitt (1959), Divisionschef SSAB Americas

Anställd i IPSCO Inc sedan 1990 och medlem i SSAB:s koncernledning sedan 2011. Tidigare befattningar inom US Steel Corporation; ansvarig för verksamheten i Latinamerika inom SSAB Americas. B.Sc. Business Administration/Finance, University of Texas at Arlington, tvåårigt stipendium på American Iron and Steel Institute.

Marko Somerma (1966), VD Ruukki Construction

Anställd i Rautaruukki sedan 2004. Tidigare EVP Ruukki Building Products; CSO Rautaruukki Corporation; EVP Ruukki Engineering; CSO Rautaruukki Corporation; Chief Process & Information Technology Officer Instrumentarium Ltd; Business Development Director Gustav Paulig Ltd. Licentiatexamen i teknologi.

Per Olof Stark (1954), Divisionschef SSAB Special Steels

Anställd i SSAB sedan 1983. Tidigare chef för affärsenheten SSAB Wear Services; VD för helägda dotterbolaget Plannja; marknadschef för den tidigare grovplåts-divisionen i SSAB; affärsområdeschef i Europa och USA. Chef för global marknadsföring; chef för försäljning och produktutveckling i SSAB Plate. Civilingenjör, KTH.

Stödfunktioner

Jonas Bergstrand (1965), Executive Vice President, Juridik & Strategi

Anställd i SSAB sedan 2006. Tidigare, bolagsjurist inom ABB; OM Gruppen; Ericsson Radio Systems. Jur. kand., Uppsala Universitet.

Håkan Folin (1976), Ekonomi- och Finansdirektör

Anställd i SSAB sedan 2006. Tidigare, Ekonomichef SSAB APAC; Ekonomichef Tibnor; chef för affärsutveckling SSAB. Civ.ing., Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Monika Gutén (1975), Personaldirektör, samt ansvar för Inköp och Shared Services

Anställd i SSAB sedan 2007. Tidigare, personalchef SSAB EMEA; chef för affärsutveckling SSAB. Civ.ek., Stockholms universitet.

Taina Kyllönen (1967), Kommunikationsdirektör

Anställd i Rautaruukki sedan 2004. Tidigare, SVP, Marketing & Communication; SVP, Marketing; VP, Communication & Brand, Rautaruukki Corporation; VP, Investor Relations, Metso och Rauma. M.Sc. i nationalekonomi, Handelshögskolan, Aalto, Helsingfors. 

Gregoire Parenty (1962), Marknadsdirektör

Anställd i SSAB sedan 2004. Tidigare, ansvarig för marknad SSAB EMEA, befattningar inom ArcelorMittal. Maitrise de Sciences Economiques vid Sorbonne-universitet (Frankrike), MBA från Dallas University (USA).

Martin Pei (1963), Teknisk direktör

Anställd i SSAB sedan 2001. Tidigare, teknisk direktör, SSAB; chef för forskning och utveckling, SSAB; chef för stålämnesproduktionen i SSAB Plate. Tekn. dr, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Det nya SSAB kommer att organiseras i en divisionsmodell:

  • SSAB Special Steels – Global stål- och servicepartner för mervärdesprodukter inom avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdat stål (Q&T)
  • SSAB Europe – Ledande nordenbaserad stålproducent av högkvalitativ tunnplåt, grovplåt och rör
  • SSAB Americas – Ledande nordamerikansk stålproducent av högkvalitativ grovplåt
  • Tibnor – Ledande nordisk fullservice ståldistributörspartner
  • Ruukki Construction – Ledande europeisk producent av energieffektiva byggnads- och konstruktionslösningar

Det sammanslagna bolaget kommer att bli en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdat stål (Q&T), ordinär tunnplåt, grovplåt och rörprodukter samt konstruktionslösningar. Samgåendet kommer att förbättra möjligheten att investera i produktutveckling, forskning och utveckling samt nära utvecklingssamarbeten med kunder. Det sammanslagna bolaget kommer att ha en global närvaro och kommer att vara nära sina kunder i alla geografiska marknader.

Samgåendet förväntas skapa betydande värden för både SSABs och Rautaruukkis aktieägare genom såväl förbättrad lönsamhetspotential som genom realiserande av konkreta kostnadssynergier. Kostnadssynergierna förväntas realiseras genom ett mer flexibelt och effektivt produktionssystem, en effektivare distributionskedja, inköpsoptimering samt effektiviserad administration.

Den preliminära sammanlagda omsättningen uppgick för 2013 preliminärt till cirka 56 miljarder SEK (6,4 miljarder EUR) och SSAB och Rautaruukki kommer tillsammans att ha cirka 17 300 anställda. Det sammanslagna bolaget kommer att ha produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA med en sammanlagd stålproduktionskapacitet om cirka 8,8 miljoner ton per år.

*Den 22 januari 2014 offentliggjorde SSAB ett utbyteserbjudande till aktieägarna i Rautaruukki. Det föreslagna samgåendet är bland annat villkorat av att SSAB från aktieägarna i Rautaruukki erhåller bindande accepter motsvararande mer än 90 % av aktierna i Rautaruukki, samt att erforderliga myndighetsgodkännanden, inklusive godkännande från alla relevanta konkurrensmyndigheter, erhålls. Erforderliga myndighetsgodkännanden, inklusive godkännanden från alla relevanta konkurrensmyndigheter, har erhållits men bindande accepter motsvarande mer än 90 % av aktierna Rautaruukki från aktieägarna i Rautaruukki behöver fortfarande uppnås innan utbyteserbjudandet kan fullföljas. Den framtida koncernledningen och divisionsstrukturen är villkorad av fullföljande av utbyteserbjudandet och kommer att gälla från fullföljandet utbyteserbjudandet. Som kommunicerades den 24 juni löper utbyteserbjudandet fram till den 22 juli och fullföljande förväntas ske kort därefter.

Kontakt

Marie Elfstrand, Director External Communications, +46 8 45 45 734, [email protected]

Andreas Koch, Head of Investor Relations, +46 8 45 45 729, [email protected]