SSAB emitterade igår 5-åriga obligationer till ett värde av totalt 1 500 MSEK i den svenska kapitalmarknaden. Upplåningen gjordes i två trancher; En fastförräntad obligation på totalt 500 MSEK med årlig kupong på 4,625% samt en obligation på totalt 1 000 MSEK med rörlig ränta på 3 månaders STIBOR +280 bp. Båda lånen är emitterade under bolagets svenska MTN-program och precis som i SSAB’s övriga skuld så innehåller dessa obligationer inga finansiella kovenanter.

De båda lånen kommer att listas på Nasdaq OMX i Stockholm. Upplåningen är ett led i bolagets generella finansieringsaktivitet och förlänger snittlöptiden i bolagets låneportfölj.

DNB, SEB och Svenska Handelsbanken agerade som arrangörer för transaktionen.