- Genom att kombinera Gehas kunnande om Hardox slitdelar och Lavermans fokus på gjutgods bildas ett bolag med bred kompetens och ett komplett kunderbjudande, säger Chris Van Beurden, Vice President Wear Services EMEA. Jag ser stora möjligheter för SSAB att ytterligare stärka närvaron i regionen genom ett ökat ägande i det nya bolaget.

Geha-Laverman blir en ledande leverantör av slitprodukter till rivnings- och återvinningsmarknaderna. Det nyskapade företaget kommer först och främst fokusera på rivnings-, avfallshanterings-, skrot-, sand-, och glasåtervinningssektorerna. Bulkgodshantering, anläggningsmaskiner och stenbrott blir också viktiga marknader. Företaget kommer att ha 46 anställda.

- Företagens kombinerade säljstyrka på 12 personer och den bredare produktportföljen efter sammanslagningen innebär stora möjligheter att nå ut till fler kunder och stärka företagets position på marknaden, säger Chris Van Beurden.

Engagemanget är ett led i SSABs strategi att växa på eftermarknaden för slitdelar.