Maria Långberg började på SSAB i mars i år som tf. ansvarig för bolagets externa kommunikation. Innan dess var hon seniorkonsult på kommunikationsbyrån JKL och dessförinnan kommunikationsdirektör på medicinteknikföretaget Gambro, där hon också ingick i koncernledningen. Maria Långberg har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

- Vi välkomnar Maria och är övertygade om att hon på ett mycket bra sätt kommer att bidra till en fortsatt stark utveckling av SSABs kommunikationsverksamhet, säger SSABs koncernchef Martin Lindqvist.

Helena Stålnert började som kommunikationsdirektör på SSAB hösten 2007. Hon har varit ansvarig för bolagets varumärke, investerarrelationer samt den externa och interna kommunikationen och hon har ingått i SSABs koncernledning.

- Helena har på ett utomordentligt sätt byggt upp SSABs kommunikationsverksamhet och starkt bidragit till det förändringsarbete vi bedrivit, säger SSABs koncernchef Martin Lindqvist.

Helena Stålnert, som i sitt bolag ska bedriva rådgivning i kommunikationsfrågor, kommer bland annat bistå SSAB.

- Det är mycket glädjande att vi kan fortsätta vårt goda samarbete i nya former, säger Martin Lindqvist.