SSABs satsning på produktion av rör i höghållfast stål ingår i företagets målsättning att kunna möta kundernas växande behov av olika produkter i höghållfast stål.

– Vi är väl förberedda när vi nu startar upp verksamheten, berättar Anna Stiwne på SSAB. Till att börja med kan vi erbjuda rör i våra välkända varumärken Hardox, Domex och Docol. Det gör att vi har rör som täcker en rad olika applikationsområden från konstruktionsrör till slitstålsrör för exempelvis betongindustri.

Tubes & Profiles är en del av SSAB Shape som är en satsning SSAB gör på att erbjuda mer förädlade och kundanpassade produkter. Syftet är att på ett ännu mer konkret sätt kunna erbjuda tekniskt och praktiskt stöd till kunder vid uppgradering till mer höghållfast stål i deras produkter.

Hardox är vida känt för sin höga slitstyrka och hållfasthet och används ofta till konstruktioner som utsätts för hårt slitage som grävskopor, entreprenadmaskiner, krossverk och lastbilar.

Domex används i konstruktioner världen över och med företagets nya rörsortiment vill SSAB bredda möjligheterna för konstruktörer att hitta ny lättare, starkare och med miljöanpassade lösningar. Stålets starka och lätta egenskaper bidrar till fordon och utrustning som klarar mer nyttolast med lägre bränsleförbrukning och som samtidigt får längre livslängd.

Parallellt med möjligheten till specialbeställningar finns stora delar av sortimentet klart för snabb leverans direkt från företagets färdiglager.

– SSABs vision är att bidra till en starkare, lättare och mer hållbar värld och SSAB Shape är en del i vårt arbete att nå den visionen, avslutar Anna Stiwne.