SSAB emitterade igår 5-åriga obligationer till ett värde av totalt 1 000 MSEK i den svenska kapitalmarknaden. Upplåningen gjordes i två trancher; En fastförräntad obligation på totalt 525 MSEK med årlig kupong på 4,875% samt en obligation på totalt 475 MSEK med rörlig ränta på 3 månaders STIBOR +340 bp. Båda lånen är emitterade under bolagets svenska MTN-program och det finns inga finansiella kovenanter i dokumentationen.

De båda lånen kommer att listas på Nasdaq OMX i Stockholm. Upplåningen är ett led i bolagets generella finansieringsaktivitet och förlänger snittlöptiden i bolagets låneportfölj.

Danske Bank och Svenska Handelsbanken agerade som arrangörer för transaktionen.