Syftet med Swedish Steel Prize är att inspirera och sprida kunskap om höghållfasta stål och möjligheterna att utveckla lättare, starkare och mer hållbara produkter.
Återvinning, hantering och transport av skrot är mycket viktigt ur miljöhänseende. A-Ward har arbetat i två år med att fullända designen på en skrotlastare som förbättrar hantering och transport av skrot. Lastaren är byggd i SSABs slitsstål Hardox.

Skrotet lastas direkt på containrarna, vilket medför stora kostnads- och tidsmässiga vinster. Genom horisontell lastning minskar dessutom risken för skador på containrarna. Miljöbelastningen minskas genom att skrotcontainrar inte behöver specialtillverkas och reguljär containertransport kan utnyttjas. Skrotlastaren kommer att säljas globalt till företag inom återvinnings- och avfallssektorn.

– Det är med glädje vi för första gången utser en vinnare från Nya Zeeland. A-Ward demonstrerar fördelarna med höghållfasta stål med en innovativ och genomarbetad lösning. Produktiviteten och livslängden har förbättrats avsevärt och deras produkt bidrar till ett mer hållbart samhälle, säger KG Ramström, juryns ordförande och SSABs tekniske direktör.

– Jag vill tacka SSAB för arrangemanget av detta fantastiska, globala event som Swedish Steel Prize är. Efter att ha tillbringat de senaste dagarna på SSAB har mitt expertteam vuxit betydligt. Vår innovativa produkt kommer från en av mina galna idéer, men för att förverkliga den, har jag omgivit mig med ett team av experter. Utöver känslan av att vår nya produkt är färdig, så betyder det enormt mycket för mig att vinna detta prestigefulla pris, säger Simon Ward, Managing Director A-Ward Attachments.

Övriga nominerade företag tilldelades andra pris i Swedish Steel Prize 2012. Dessa är svenska Gremo och tjeckiska Borcad CZ s.r.o.
SSAB instiftade Swedish Steel Prize år 1999.