Kallelsen publiceras på www.ssab.com/arsstamma2012 den 16 februari 2012 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 20 februari, 2012.

Att kallelse har skett kommer att annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 20 februari, 2012.

Bilaga: Kallelse till SSAB ABs årsstämma 2012