– Det är mycket glädjande att vi nu har fått två så kompetenta chefer till våra affärsområden Americas och EMEA. Melker Jernberg kommer genom sin långa erfarenhet från Scania att kunna bidra med mycket viktig kunskap till SSAB. Charles Schmitt har redan visat sin gedigna kompetens inom SSAB och jag är övertygad om att han kommer att kunna utveckla vår amerikanska verksamhet ytterligare. Jag hälsar både Charles och Melker varmt välkomna till SSABs koncernledning, säger SSABs VD Martin Lindqvist.

Charles Schmitt, f 1959, har en ekonomexamen från University of Texas at Arlington. Han har arbetat inom stålindustrin under hela sin karriär. Först på US Steel och därefter under drygt 20 år inom IPSCO och sedermera SSAB, på ledande befattningar inom marknad och försäljning. Charles Schmitt tillträder sin nya tjänst den 18 juli.

Melker Jernberg, f 1968, är civilingenjör från KTH. Han har arbetat på Scania i stort sett under hela sitt yrkesliv sedan 1989 och innehaft en rad ledande befattningar. Melker Jernberg är i dag ansvarig för affärsområdet Buses and Coaches. Han kommer att tillträda sin nya tjänst på SSAB senast 1 januari 2012.