SSABs Kapitalmarknadsdag den 24 maj kommer att direktsändas
via webcast på
www.ssab.com/capitalmarketsday2011 .
 

Program tisdagen den 24 maj 2011
Plats: IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm 

08.30
Registreringen börjar

09.00      
Martin Lindqvist, VD, SSABs strategi
Marco Wirén, CFO, Finansiell uppdatering
Frågestund

10.30    
Kaffe

10.45    
Thom Mathisen, tf Affärsområdeschef EMEA
Mikael Nyquist, VD Tibnor
Frågestund

12.00 
Lunch

12.45
Steven Hansen, tf Affärsområdeschef Americas
Martin Pei, Affärsområdeschef APAC
KG Ramström, Marknadsdirektör och Hans Konradsson, Ansvarig Wear Technology Group

Respektive presentation i det här blocket avrundas med frågestund

15.00       
Summering av Martin Lindqvist

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
  

Helena Stålnert, Informationsdirektör 08 - 45 45 734
Catarina Ihre, Director, Investor Relations 08 - 45 45 729 

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 45 länder och produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm. www.ssab.com.