Framtiden är här: Världens första fordon av fossilfritt stål

För första gången någonsin har ett fordon av fossilfritt stål sett dagens ljus. Det är Volvo Groups autonoma dumper för gruvarbete som har tillverkats med hjälp av SSAB:s fossilfria stål. Ett första viktigt steg mot en grönare framtid.

Det pågår en global kamp för att minska koldioxidutsläppen så att klimatförändringarna kan bromsas. Ett antal innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt har initierats världen över, inte minst HYBRIT-projektet som är ett samarbete mellan svenska ståltillverkaren SSAB, järnmalmsproducenten LKAB och energibolaget Vattenfall. Syftet med HYBRIT var att uppfinna en process för att kunna tillverka stål utan att skapa utsläpp av koldioxid. Samarbetsprojektet har varit mycket framgångsrikt och i augusti 2021 tillverkade SSAB den allra första biten av fossilfritt stål någonsin.

– Det första fossilfria stålet i världen är inte bara ett genombrott för SSAB, det bevisar också att ett skifte är möjligt – det går att kraftigt minska stålindustrins klimatavtryck, säger Martin Lindqvist, VD och CEO på SSAB.

Att HYBRIT blivit framgångsrikt har skapat ringar på vattnet hos storföretag som har visat ett intresse i utvecklingen av koldioxidfria material. Detta är dock bara början på en industriell omställning, eftersom den i slutändan är beroende av att fler av SSAB:s kunder ersätter traditionellt stål med ett fossilfritt alternativ i sin tillverkning.

Världens första fordon av fossilfritt stål

Volvo Group är det första företaget som genom användningen av fossilfritt stål har tagit ett stort kliv mot en grönare framtid och förhoppningsvis kommer fler att inspireras av detta.
– Vårt samarbete med Volvo Group visar att en grön omställning är möjlig, säger Lindqvist.

Marcus Andersson, Head of Structure Engineering, Articulated Haulers & Wheel Loaders på Volvo, förklarar varför företaget vill gå i bräschen för den gröna omställningen.
– För att kunna skapa den värld vi vill leva i så behöver vi bli hållbara, både som företag och i våra produkter. Stål är ryggraden i våra produkter och har hittills bidragit till vårt klimatavtryck. Genom att använda fossilfritt stål är det möjligt för oss att åtgärda detta.

Fossilfritt stål har samma egenskaper

Det var i oktober 2021 som Volvo avtäckte världens första fordon gjort av fossilfritt stål, en autonom och eldriven dumper som är tillverkad av mer än tre ton fossilfritt stål från SSAB.

– Detta fordon har ett stort symboliskt värde. Det representerar ett stort teknologiskt skifte då det är helt självgående och elektrifierat, men visar också på våra hållbarhetsambitioner. Att addera fossilfritt stål till denna var ett naturligt nästa steg för oss, säger Andersson.

Trots att produktionssättet för fossilfritt stål skiljer sig från den för traditionellt stål från SSAB, så har stålen i sig samma höga kvalitet och egenskaper, vilket är av största vikt för Volvo.
– Feedbacken jag fick från mitt team när det gäller kvalitet och egenskaper hos det fossilfria stålet är att de är exakt samma som hos traditionellt stål. Vid kapning och svetsning använde vi exakt samma tillvägagångssätt, vilket kommer att vara viktigt när vi börjar skala upp produktionen, säger Melker Jernberg, chef för Volvo Construction Equipment.

– Vi hoppas att detta kommer att inspirera andra att skynda på den gröna omställningen, säger Martin Lindqvist.

Klivet in i framtiden

Representanter från både Volvo och SSAB understryker värdet av samarbetet mellan de två bolagen, och menar att liknande samarbete är nyckeln till att minska koldioxidutsläpp i fler branscher.

– Jag ser ett stort intresse hos våra kunder, men också från våra kunders kunder som sitter vid ratten och styr mot framtidens logistiksystem, inom till exempel bygg och handel, säger Martin Lundstedt, Volvo Groups VD och CEO, och tillägger:
– Så i slutändan kokar det hela ner till cirkulärekonomin; hur kan vi kombinera alla unika styrkor i värdekedjan för att skapa ett ännu bättre slutresultat.

Detta fordon var dock bara den första milstolpen för Volvo, som planerar att använda SSAB:s fossilfria stål för att börja tillverka konceptfordon och maskiner. Att få i gång småskalig serietillverkning är planerat att ske under 2022, med en gradvis ökning mot massproduktion i ett senare skede. Volvo och SSAB kommer också att samarbeta i forskning och utveckling när det gäller vikt och kvalitet, för att optimera användningen av fossilfritt stål i Volvos produkter.

 

– Vi är oerhört måna om att vara med och forma framtiden som vi vill leva i. Vi vet att det är bra för planeten och kommande generationer, men också för företaget i sig, säger Lundstedt.

Läs mer om fossilfritt stål

Car in fossil-free steel

SSABs fossilfria stål med i Volvo Groups fordon

För första gången någonsin har ett fordon av fossilfritt stål sett dagens ljus. Det är Volvo Groups autonoma dumper för gruvarbete som har tillverkats med hjälp av SSAB:s fossilfria stål. Ett första viktigt steg mot en grönare framtid.

steel bridge over water

Fossilfritt stål bygger en hållbar framtid

Att stoppa och vända nuvarande klimatförändringar är en ytterst angelägen global utmaning. Stålindustrin har potential att spela en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen, både i produktionsfasen och genom att upprätthålla en hög återvinningsgrad.