Samarbete nyckeln bakom världens första byggnad med fossilfritt stål

Ett banbrytande samarbete mellan SSAB och Peab kan revolutionera byggbranschens klimatavtryck. Det är världens första byggnad med SSABs fossilfria stål ett bevis på.

Peab är det första byggbolaget i världen att använda SSAB Fossil-free™ steel i ett byggprojekt. Byggnaden, som är beställd av fastighetsbolaget Wihlborgs, är en industrianläggning om drygt 6 000 kvadratmeter i Hasslanda i Lund. SSABs fossilfria stål har använts i tillverkningen av sandwichpaneler till delar av byggnadens väggkonstruktion. För produktionen står Ruukki Construction i Finland.

– Det här är frukten av ett nära samarbete med en långsiktig partner. Peab delar vår värdegrund och vision om minskad klimatpåverkan, och vi hjälper dem att reformera hela byggbranschen. Om man på allvar vill bygga det mest klimatsmarta huset och uppnå helt fossilfria värdekedjor måste gamla vanor utmanas och konstruktioner anpassas för att kunna använda fossilfritt stål i större utsträckning, säger Matts Nilsson, säljchef Sverige och Norge på SSAB.

– Vårt mål är att hela verksamheten ska vara klimatneutral 2045. Utan samarbetet med SSAB hade resan mot klimatneutralitet blivit betydligt svårare.

Jamil Dagher, kategorichef, inköp på Peab

Brett och nära samarbete gjorde det möjligt

SSAB och Peab samarbetar sedan flera år tillbaka kring bland annat mer höghållfast stål, återvunnet stål, slagghantering och har tillsammans lyckats få till ändrade byggnormer för vägbroar, som möjliggör miljövänligare och mer underhållsfritt stål i konstruktionen. SSAB och Peab ingick 2021 ett partnerskap kring att använda SSABs fossilfria stål i byggprojekt från 2026. Bolagen har även inlett ett forskningsprojekt för att kvantifiera klimatnyttan som SSABs fossilfria stål kan bidra med för hela Sveriges bygg- och anläggningsbransch.

– Vårt mål är att hela verksamheten ska vara klimatneutral 2045. Utan samarbetet med SSAB hade resan mot klimatneutralitet blivit betydligt svårare. Att två storbolag arbetar tillsammans på detta sätt är en bra strategi för att uppnå gemensamma mål och ambitioner samt att lära av varandra. Vi måste göra allt vi kan för att förändra byggbranschen, säger Jamil Dagher, kategorichef, inköp på Peab.

 
Världens första byggnad med fossilfritt stål, i Lund, Sverige. Foto: Stefan Olsson

Viktig milstolpe för hela byggbranschen

Bygg- och fastighetsbranschen står gemensamt för cirka en femtedel av Sveriges inhemska koldioxidutsläpp och för Peab står stål för cirka 10 procent av de uppmätta klimatutsläppen. Världens första byggnad med SSABs fossilfria stål är därmed en unik milstolpe för branschen och en viktig del i hela Sveriges klimatomställning. Användandet av det unika stålet till byggprojektet i Lund innebär en klimatbesparing på cirka 14,5 ton koldioxid.

Om allt stål i stomme, sandwichpanel och profilerad takplåt i industrianläggningen i Lund skulle bytas ut till fossilfritt stål skulle detta medföra en minskning av klimatpåverkan från materialen med omkring 30 procent, enligt beräkningar. Detta visar på betydelsen av att införa mer hållbara materialval och hur det kan ha en positiv inverkan på klimatpåverkan vid byggprojekt, menar Anna Högberg, klimatspecialist på Peab Bygg.

– Vid nybyggnation står tillverkningen av material och produkter för den största andelen av klimatpåverkan. Därför är det av yttersta vikt att fokusera på att identifiera nya material och produkter med låg klimatpåverkan, säger Anna Högberg.

Klimatminister Romina Pourmokthari
Romina Pourmokhtari, Sveriges klimat- och miljöminister. Foto: Magnus Grubb

Visste du att:

  • 40% av fasadens totala yta (cirka 1420 kvm) i detta byggprojekt består av SSABs fossilfria stål. 
  • 30% lägre klimatpåverkan för material är potentialen om allt stål i byggnadens stomme, fasadpanel och profilerad takplåt byttes ut till SSABs fossilfria stål.
  • 10% av Peab:s uppmätta klimatutsläpp står stål för.
  • 70–80% lägre klimatpåverkan kan uppnås genom att använda fossilfritt stål i stomkonstruktionen, enligt analyser som SSAB och Peab genomfört tillsammans på två kontorsbyggnader och en lagerlokal.
  • 10% av Sveriges totala koldioxidutsläpp elimineras när SSAB eliminerar sina koldioxidutsläpp och inför HYBRIT®-teknologin.