Strenx® 900MC

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Strenx® 900MC är ett varmvalsat konstruktionsstål för kallformning med en lägsta sträckgräns på 900 MPa.

  Strenx® 900MC uppfyller och överträffar kraven för S900MC enligt EN 10149-2. De här längdkapade plåtarna har en utmärkt exakthet vad gäller tjocklek och ytkvalitet i förhållande till hållfasthet och ger en enastående finish på slutprodukterna. Typiska tillämpningar är avancerade lyftenheter och lättare transportlösningar och komponenter.

  Dimensionsintervall

  Strenx® 900MC levereras som längdskuren plåt med råkant i tjocklekar mellan 3.00 och 10.00 mm, bredd upp till 1600 mm och längd upp till 13000 mm.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns ReH 1)
   (min MPaksi)
   Brottgräns Rm
   (MPaksi)
   Förlängning A5
   (min %)
   Min. inre bockningsradie för en bockning på 90° 2)
   3.00 - 8.000.118 - 0.315 900130 930 - 1200135 - 174 8 3.0 x t
   8.01 - 10.000.316 - 0.393 900130 930 - 1200135 - 174 8 3.5 x t
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    De mekaniska egenskaperna provas i längdriktningen.

    1) Om ReH inte är tillämpligt används Rp0.2.

    2) I både längs- och tvärriktning.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     Strenx® 900MC 27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Produkt
      Strenx® 900MC
      Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
      Charpy V 10x10 mm 1)
      27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F

      1) Slagprovningskrav min 40J /-20 °C, EN 10149-2 utförs om det specificeras vid beställningen.

      Slagprovning enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 5 mm. Det minsta angivna värdet gäller för normalstora provstavar.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C
       (max %)
       Si
       (max %)
       Mn
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Altot
       (min %)
       Nb
       (max %)
       V
       (max %)
       Ti
       (max %)
       0.10 0.25 1.30 0.020 0.010 0.015 0.05 1) 0.05 1) 0.07 1)
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        1) Summan av Nb, V och Ti = högst 0,22 %.

        Stålet är finkornebehandlat.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 3.00 - 7.990.118 - 0.314 8.00 - 10.000.315 - 0.393
         Typ CET(CEV) 0.25 (0.50) 0.27 (0.53)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

          Tjocklek

          Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

          Strenx® Garantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

          Längd och bredd

          Bredd- och längdtoleranser följer SSABs standard.

          SSABs standard erbjuder snävare bredd- och längdtoleranser än EN 10051.

          Längdtoleranser gäller endast längdkapad plåt

          Form

          Toleranser enligt EN 10051. Snävare toleranser enligt SSABs standard finns att få på beställning.

          Planhet

          Toleranser enligt Strenx® Planhetsgarantier klass A.

          Strenx® Planhetsgarantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

          Planhetsgarantier gäller endast längdkapad plåt.

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

          Leveranstillstånd

          Strenx® 900MC finns med valsad yta, betad yta finns endast i vissa tjocklekar. Produkten är termomekaniskt valsad.

          Leveranskraven återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Strenx® 900MC har goda svetsnings-, kallformnings- och skärningsegenskaper.

          Strenx® 900MC lämpar sig inte för tillämpningar som kräver varmbearbetning eller värmebehandling vid temperaturer över 400 °C, då materialet kan förlora sina garanterade egenskaper. 

          För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.