Strenx® 1100MC

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

   Strenx® 1100MC är ett varmvalsat konstruktionsstål för kallformning med en lägsta sträckgräns på 1100 MPa för starkare och lättare konstruktioner.

  De här längdkapade plåtarna har en utmärkt exakthet vad gäller tjocklek och ytkvalitet i förhållande till hållfasthet och ger en enastående finish på slutprodukterna. Typiska tillämpningar omfattar ett stort urval komponenter och delar, till exempel i krävande lastbärande konstruktioner.

  Dimensionsintervall

  Strenx® 1100MC levereras som längdskuren plåt med tjocklek mellan 3.00 och 8.00 mm, bredd upp till 1700 mm och längd upp till 16000 mm.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns ReH 1)
   (min MPaksi)
   Brottgräns Rm
   (MPaksi)
   Förlängning A5
   (min %)
   Min. inre bockningsradie för en bockning på 90° 2)
   3.00 - 8.000.118 - 0.315 1100160 1250 - 1450181 - 210 7 4.0 x t
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    De mekaniska egenskaperna provas i längdriktningen.

    1) If ReH is not applicable then Rp0.2 is used.

    2) I både längs- och tvärriktning.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     Strenx® 1100MC 27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Produkt
      Strenx® 1100MC
      Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
      Charpy V 10x10 mm 1)
      27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F

      1) Slagprov enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 6 mm. Det angivna minsta värdet gäller för normalstora provstavar.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Al
       (min %)
       0.15 0.50 1.80 0.020 0.005 0.015
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat.

        Dessutom kan Cr, Mo, B, Nb, V och Ti användas.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 3.00 - 8.000.118 - 0.315
         Typ CET(CEV) 0.33 (0.56)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          Tjocklek (mmin)
          Typ CET(CEV)
          3.00 - 8.000.118 - 0.315
          0.33 (0.56)
          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer information återfinns i SSAB:s broschyr Strenx® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tjocklek

          Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

          Strenx® Garantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

          Längd och bredd

          Bredd- och längdtoleranser följer SSABs standard.

          SSABs standard erbjuder snävare bredd- och längdtoleranser än EN 10051.

          Längdtoleranser gäller endast längdkapad plåt

          Form

          Toleranser enligt EN 10051. Snävare toleranser enligt SSABs standard finns att få på beställning.

          Planhet

          Toleranser enligt Strenx® Planhetsgarantier klass A.

          Strenx® Planhetsgarantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

          Planhetsgarantier gäller endast längdkapad plåt.

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

          Leveranstillstånd

          Termomekaniskt valsad. Strenx® 1100MC finns med valsad eller betad yta.

          Leveranskraven återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Strenx® 1100MC har goda svetsnings-, kallformnings- och skärningsegenskaper.

          Strenx® 1100MC lämpar sig inte för tillämpningar som kräver varmbearbetning eller värmebehandling vid temperaturer över 300°C, då materialet kan förlora sina garanterade egenskaper.

          För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.