Kundcase

1,5 gånger starkare, 5 procent lägre vikt för Fecon markberedningsutrustning i Strenx® prestandastål

18 augusti 2021 6 min läsning

""

Information om fallstudien

Land USA
Företag Fecon
Industri Jordbruk, skogsbruk, fiske
Brand program My Inner Strenx®

Fecon, en amerikansk tillverkare av markberedningsutrustning, skördar framgångar genom att fylla ett tomrum på marknaden med sin lätta och smidiga kombination av traktor och fräsaggregat. Denna innovativa lösning banade väg för ett utökat sortiment av lätt utrustning. Fecon använder nu Strenx® prestandastål i alla sina nya produkter för att ge slutanvändarna ökad tillförlitlighet, effektivitet och avkastning på investeringen.

Att röja mark är inte så lätt som det låter. Många kanske föreställer sig stora sågklingor som banar väg i skogen. Men i de flesta fall krävs betydligt mer förfinade metoder. Att minska maskinernas vikt är avgörande för att minska riskerna med arbetet.

”En alltför tung traktor utgör en risk för både underlaget och maskinföraren”, förklarar Michael Essen, tekniskt ansvarig för bandfordon på Fecon. ”När det gäller till exempel trädklippar eller gripar lyfts ofta stammarna högt upp, vilket gör det svårare att hålla balansen på lerig mark. Eller när det töar och marken blir mjukare kan bäckar tina fram och försvåra framkomligheten. Tyngre utrustning orsakar högt marktryck kan därför sjunka ned i marken – så vikten är en kritisk faktor.”

Fecon FTX150 är en bandtraktor med fräsaggregat i Strenx® prestandastål.

Fecon FTX150 är en bandtraktor med fräsaggregat i Strenx® prestandastål.

Information om fallstudien

Land USA
Företag Fecon
Industri Jordbruk, skogsbruk, fiske
Brand program My Inner Strenx®

”Tyngre utrustning orsakar högt marktryck vilket kan göra att den sjunker ned – så vikten är en kritisk faktor.”

Michael Essen, tekniskt ansvarig för bandfordon

Onödigt tung markberedningsutrustning ökar kostnaderna

Avverkning, manövrering, överföring och lastning av avverkningsrester med hjälp av otympliga maskiner med begränsade rörelsemöjligheter och redskapsalternativ innebär tidsödande transporter av olika sorters tung utrustning till och från arbetsplatsen för att klara uppgiften. Att välja dessa tunga och skrymmande maskiner för markröjning kan också öka kostnaderna i samband med transport av maskinerna till och från arbetsplatsen.

Enligt Michael Essen: ”Transporterna blir dyrare, inte bara för att maskinen är tyngre utan också för att ekipagets vikt kan överstiga förarens körkortsklass, vilket gör att det krävs yrkesförarkompetens för att transportera den till arbetsplatsen. Att behöva flytta flera olika maskiner, till exempel en kompakt bandlastare, en skogsfräs och andra redskap till och på en arbetsplats blir till sist kostsamt.”

Strenx® stålsorter minskar vikten på bandtraktorer och skogsfräsar

För att komma till rätta med detta och avsaknaden av en lätt, medelstor skogstraktor på marknaden konstruerade Fecons ingenjörer en traktor med larvband för ökad stabilitet, med lägre vikt för att underlätta transport och utrustad med lämpliga redskap för kapning, förflyttning och marktäckning av avverkat material.

Fecon bestämde sig för att använda Strenx® 100 XF för att skapa en stark och högpresterande ram med en lättare och tunnare profil. De minskade avsevärt totalvikten på bandtraktorn genom att använda Strenx® 100 XF i larvbanden, lyftarmarna och rörramen.

Strenx® 100 XF är ett termomekaniskt valsat stål avsett för kallformning med en lägsta sträckgräns på 689 MPa. Det kallas högpresterande stål eftersom det gör att tillämpningarna kan bli både starkare och lättare. Kreativa ingenjörer kan tänja på konstruktionsstandarderna eftersom det är utformat för att uppfylla specifika garantier avseende tjocklek, planhet och stöttålighet.

Kunderna var till en början lite tveksamma till den tunnare profilen men insåg snabbt fördelarna.

”I början fanns det en viss skepsis eftersom de flesta tror att tjockt och tungt är lika med starkt och hållbart”, säger Michael Essen. ”Men vi har övertygat dem om att tunnare innebär starkare och lättare, vilket ger högre avkastning på investeringen under traktorns livstid.”

Denna innovation gav Fecon en konkurrensfördel på marknaden. Kunderna når högre, hanterar lasten i ett moment och förflyttar hela tre gånger så mycket material vilket innebär snabbare och säkrare röjning. Viktminskningen i sig leder till minskade bränslekostnader, leveranskostnader och miljöpåverkan. Och kombinerat med specifika redskap för varje uppgift ökar de också produktiviteten och sparar ännu mer pengar med en enda rörlig maskin.

Inspirerad konstruktör optimerar skogsfräsar

För vissa mindre verksamheter som jordbruk, där en lantbrukare kan behöva röja ny åkermark eller avverka klenvirke, var tidigare det enda alternativet att koppla en slåttermaskin till traktorn. När man övervägde att förbättra Fecons sortiment av redskap för markröjning, som skogsfräsarna i Bull Hog-serien, fokuserade konstruktören Ryan Bricker på att upprätthålla högsta kvalitet, samtidigt som man förbättrade säkerheten, hållbarheten och effektiviteten.

En av de största förbättringarna var utformningen av rotorn. Här valde Ryan Bricker att fokusera på effektivitet och Fecons berömda tillförlitlighet och kvalitet.

”När det gällde en kritisk komponent som rotorn visste jag att vi kunde förbättra konstruktionen. Vi specificerar nu Strenx® 100 XF för hög hållfasthet och lägre vikt, och det har gett oss en ännu effektivare och mer hållbar rotor”, säger Ryan Bricker. "För våra kunder innebär det bättre resultat och en mer finfördelad slutprodukt. Det sparar tid och bränsle, och föryngringen kan komma igång betydligt snabbare.”

Rotorer konstruerade med Strenx® 100 XF för effektivt skogsbruk.

Fecons rotorer är nu konstruerade med Strenx® 100 XF för effektivt skogsbruk.

Konstruktörer inspirerar till nya verkstadsprocesser genom förbättringsprojekt.

Strenx®-stålets konsekventa verkstadsegenskaper möjliggör effektivare tillverkning och montering på produktionslinjen.

Skapa framgång i verkstaden med Strenx®-garantier

Enligt Ryan Bricker ägnade Fecons team mycket tid åt laserskärning, formning, svetsning, förvaring och testning för att hitta det som passade bäst med det nya höghållfasta materialet. I Strenx® garantier ingår snäva tjocklekstoleranser, planhetstoleranser och bockningsradier. Strenx®-stål har extremt konsekventa egenskaper vilket garanterar precision och effektivitet i verkstaden.

Förståelse av dessa toleranser möjliggör större kontroll. Exakt tjocklek för hela plåten och mellan olika plåtar ger exempelvis säkra och förutsägbara resultat i verkstaden. De snäva toleranserna ger en optimerad skärhastighet vilket är bra för laserskärning och automatiserad svetsning. Vid bockning kan operatörerna använda samma kraft och få samma återfjädring från plåt till plåt.

”Strenx® ingår i beräkningen i alla våra pågående och framtida projekt”, säger Ryan Bricker. "Efter en del tester och finjusteringar är det som att skära i smör. Trots att det är ett mycket starkt material har det fortfarande tillräckligt flexibelt för att kunna bearbetas. Och med rätt procedurer, fixturer och material kan alla våra svetsare svetsa Strenx®.”

Skörda resultat med My Inner Strenx®

Som medlem i My Inner Strenx® kan Fecon försäkra kunderna om att deras kvalificerade skogsfräsar uppfyller de strängaste kraven på kvalitetskontroll och har de mest omfattande garantierna för högpresterande stål. När slutanvändarna ser kvalitetsbeviset My Inner Strenx® på en Fecon-produkt vet de att den är tillverkad av förstklassigt stål med kvalitetskontrollerad produktionsteknik för deras krävande tillämpningar.

”Efter vår övergång till Strenx® har vi sålt tusentals skogsfräsar och hundratals traktorer över hela världen”, säger Ryan Bricker. ”Att vara en del av My Inner Strenx®-programmet har varit till stor hjälp, särskilt när det uppstår konstruktions- eller marknadsföringsfrågor. Vi får alltid svar som är genomtänkta och skräddarsydda för vår bransch. Exempelvis kom en SSAB-ingenjör till vår anläggning i samband med vår medlemsansökan till My Inner Strenx®. Han var mycket kunnig och hjälpsam, gav förbättringsförslag och pekade ut vad vi gjorde bra. Sammantaget har det varit en fantastisk upplevelse.”

Enligt Ryan Bricker går affärerna bra. Under de senaste tre åren rapporterar företaget tvåsiffrig tillväxt, ökade marknadsandelar och ökad försäljning år efter år.

Markberedningsutrustning tillverkad av Strenx konstruktionsstål.

Som medlem i My Inner Strenx-programmet levererar Fecon skogsmaskiner som uppfyller de strängaste kvalitetskraven.

Kundfördelar

  • Skogsfräsarnas ramar är cirka 5 procent lättare
  • Ramarna är 1,5 gånger starkare
  • Fräshuset har nu dubbla livslängden jämfört med ett hus i ordinärt stål
  • Tryckstängerna är tre gånger starkare och förbättrar sikten för operatören med cirka 3 procent

 

Få råd om uppgradering med Strenx®

Ta reda på vad uppgradering till Strenx® kan göra för dina produkter och din verksamhet.

""

Ryan Bricker, konstruktör, och Michael Essen, tekniskt ansvarig för bandfordon.

Strenx® högpresterande stål

Strenx® prestandastål kan göra dina produkter starkare, lättare, säkrare och därmed mer hållbara och konkurrenskraftiga. Vi kallar det prestandastål, eftersom det är mer högpresterande än vanligt konstruktionsstål.

Missa inte detta!