Kundcase

Champion Hoist revolutionerar sina saxlyftar med viktbesparande konstruktion i Strenx® prestandastål

08 november 2019 6 min läsning

trailer

Information om fallstudien

Produkt 100 XF
Land USA
Företag Champion Hoist
Industri Tillverkare av släp och påbyggnader
Brand program My Inner Strenx®

Amerikanska företaget Champion Hoist and Equipment är först på marknaden med en effektiv saxlyft tillverkad av Strenx® höghållfast stål från SSAB. Champions nya lättare modell har inte bara hög sträckgräns för att klara de tyngsta lasterna utan även en hållfast konstruktion, samtidigt som den reducerar fordonets bruttovikt med nästan ett kvarts ton.

För vagnparkschefer och ägare av nyttofordon är det fordonets bruttovikt som avgör fordonsklassen och var de får användas. Ju tyngre lastbil desto högre klass och fler restriktioner. Champions kunder som North Carolina Department of Transportation drar stor nytta av en lättare fordonsklass för kortare transporter med mindre bränsleförbrukning, och den lägre fordonsvikten förenklar transport av tyngre laster.

Starkare och samtidigt lättare saxlyft hjälper kunderna att lyfta sin verksamhet

Strenx® 100 XF är ett termomekaniskt valsat stål avsett för kallformning med en lägsta sträckgräns på 689 MPa. Det kallas högpresterande stål eftersom det gör att tillämpningarna kan bli både starkare och lättare. Kreativa ingenjörer kan utmana konstruktionsgränserna eftersom det är utformat för att uppfylla specifika garantier avseende tjocklek, planhet och stöttålighet. Genom att konstruera om sina saxlyftar insåg Champion att de kunde skapa en tunnare, starkare och lättare modell som gav kunderna verkliga fördelar.
Trailer

Information om fallstudien

Produkt 100 XF
Land USA
Företag Champion Hoist
Industri Tillverkare av släp och påbyggnader
Brand program My Inner Strenx®

”För en tid sedan började det stål vi använde i våra lyftanordningar att gå sönder på ett märkligt sätt”, förklarar Pat Godwin, Sr., grundare av Champions moderbolag, Godwin Group.

”När jag undersökte problemet, som kostade mig tre stora kunder, upptäckte jag undermåliga stålsorter i vår materialförsörjning. Vi behövde göra en förändring – och det snabbt. Vi använde stål med en lägsta sträckgräns på 345 MPa, men när jag studerade egenskaperna hos Strenx® 100 XF såg jag att vi kunde använda tunnare material och få en lägsta sträckgräns på 689 MPa. Jag finslipade konstruktionen och vi bytte material. Mina kunder litar på mig, och så småningom återkom två av de kunder vi tidigare förlorat.” säger Pat Godwin.

Champion Hoist Pat Godwin Sr

Uppgraderad konstruktion minskar vikten och tillverkningskostnaderna

Enligt Ryan Taylor, VD för Godwin Group, var den ursprungliga lyftanordningens konstruktion redan extremt kompakt. Genom att justera konstruktionen och utnyttja bockbarheten hos Strenx® 100 XF kunde Pat göra modulen plattare och ändra lyftanordningens utformning utan att det inverkade på hålrummet för bränsletanken eller en kritisk triangulär lyftekvation. Vissa av stagen blev också lättare vilket framgår av jämförelsebilderna ”före” och ”efter” viktminskningen. Den nya konstruktionen eliminerade inte bara de dubbla väggenheterna utan sänkte även tillverkningskostnaderna.

Ger vänner i verkstaden och hos kunderna

”När vi introducerade Strenx® 100 XF i verkstaden halverades svetstiden per komponent, vilket innebar mer pengar i handen för personalen eftersom våra löner baseras på antal tillverkade delar istället för en fast timpenning”, säger Ryan Taylor. ”Våra kantbockningsoperatörer anpassade sig snabbt till förändringen, och vi behövde inte återskapa eller ändra våra mallar, vilket innebar ytterligare en enorm effektivitetsvinst på produktionslinjen. När vi sänker arbetskostnaderna blir vi mer konkurrenskraftiga och kan ge våra kunder större mervärde.”

SSAB Champion Hoist
Kantbockningsoperatören Marco Baltazar-Domingo använder en mall för att säkerställa kvaliteten.

SSAB EcoUpgraded-rapporten ger hållbara fördelar

Användning av Strenx® 100 XF ger Champions kunder en konkurrensfördel genom att öka deras vinst, minska bränslekostnaderna, sänka koldioxidutsläppen, förlänga den totala livslängden och göra fordonet säkrare med hjälp av tunnare och lättare stål. Exempelvis släpper en lastbil på fyra ton i fordonsklass 4 eller 5 som är utrustad med en Champion Hoist saxlyft ut 2,3 ton mindre koldioxid under sin livscykel. Det är samma mängd koldioxid som 1 hektar amerikansk skogsmark binder på ett år. Dessutom ökade företaget sin årliga vinst med 1 603 euro genom denna förändring.

Ingenjörer som vill förbättra sina konstruktioner eller vara först på marknaden med innovationer kan beräkna sina potentiella fördelar med SSABs EcoUpgrade-app. I Champions exempel gick man från ett stål med en sträckgräns på 345 MPa till ett på 689 MPa vilket gav en total materialbesparing på 57 procent och ökade bärförmågan med 80 kg. Läs SSABs EcoUpgraded-rapport för Champion Hoist och lär dig hur du genererar besparingar, eller ladda ned mobilappen för att göra liknande beräkningar och ta reda på de potentiella fördelarna med att använda en höghållfast stålsort som Strenx® prestandastål.
Ladda ned rapporten (pdf)

”På SSAB samarbetar vi med våra kunder för att eliminera problem, skapa marknadsledande produkter och peka ut potentiella fördelar med att använda en ny typ av stål”, förklarar Jeff Pallitto, Technical Development Manager. ”Vi gör detta med hjälp av våra lokala och globala tekniska team. Ingen annan ståltillverkare erbjuder den nivå av tekniska utvärderingar och teknisk vägledning som vi gör. Vårt Knowledge Service Center ägnar sig åt att granska konstruktioner och föreslå förbättringar baserat på de globala tillämpningarna för våra material.”

EcoUpgraded-rapport om Champion Hoist

Högre prestanda med My Inner Strenx®

Genom sitt medlemskap i My Inner Strenx® erbjuder Champion Hoist kunderna ökad trygghet då deras lyftanordningar är certifierade att uppfylla de strängaste kraven på kvalitetskontroll och har de generösaste garantierna för högpresterande stål. När slutanvändarna ser kvalitetsbeviset My Inner Strenx® på produkten vet de att den är tillverkad av förstklassigt stål med kvalitetskontrollerad produktionsteknik, anpassad för deras krävande tillämpningar.

”Vi är medlemmar i SSABs båda varumärkesprogram, Hardox® In My Body och My Inner Strenx®”, säger Ryan Taylor. ”Båda programmen är välkända i vår bransch, så våra kunder kan vara säkra på att de produkter vi erbjuder backas upp av ett beprövat och tillförlitligt program.”
SSAB Champion Hoist

Som bevis på den höga kvaliteten och medlemskapet i My Inner Strenx® förser Pat Godwin Sr., grundare av Champion Hoist, och VDn Ryan Taylor sina saxlyftar med kvalitetsmärket.

 

Kundfördelar

  • Lägre total fordonsvikt med bibehållen strukturell integritet  
  • Kortare transporter drar mindre bränsle 
  • Ny lättare konstruktion minskar produktionskostnaderna  
  • Minskad svetstid per del 
  • Saxlyftarnas koldioxidavtryck minskar under deras livscykel

 

Få råd om uppgradering med Strenx®

Ta reda på vad uppgradering till Strenx® kan göra för dina produkter och din verksamhet.

 

SSAB Champion Hoist saxlyft