RrPileCalc

RrPileCalc är ett dimensioneringsprogram för SSABs stålpålar. Eurocodes dimensioneringsregler samt deras nationella bilagor och nationella anvisningar tillämpas vid dimensionering av spetsburna pålar.

Omfattande dimensioneringsmöjligheter

Dimensioneringsverktyget RRPileCalc täcker de nationella bilagorna för Finland, Sverige och Norge. Även andra nationella dimensioneringsregler är inbyggda i programmet. Exempelvis beräknas pålens bärförmåga vid instabilitet, något som inte är väl beskrivet i Eurokoderna, med hjälp av dessa nationella bestämmelser.

Alla SSABs påldimensioner RR75–RR/RD1200 är inlagda i programmet, liksom alla stålsorter som är tillgängliga för pålarna. Pålen kan utformas som en stålkonstruktion (tom stålrörspåle), ett betongfyllt stålrör (utan kompositeffekt), en kompositkonstruktion med eller utan förstärkningsbalkar och en kompositkonstruktion med ett stålrör inuti.

SSABs dimensioneringsverktyg RRPileCalc möjliggör dimensionering av pålen baserat på den dimensionerande bärförmåga som krävs. Programmet söker fram den lättaste påldimension som uppfyller det dimensioneringsvärde som krävs av pålen. Sökfunktionen kan användas för mikropålar och grova pålar. I sökfunktionen kan pålen dimensioneras som en stålkonstruktion (tom påle) eller fylld med betong (utan armering och inre rör).

 

Advanced FEM för exaktare analys

RRPileCalc innehåller också en Advanced FEM-funktion för mer exakt analys av pålens beteende. I Advanced FEM kan marken runt pålen modelleras i flera lager. Även fjädermodellerna för marklagren kan vara av en mer avancerad icke-linjär typ (beroende på nationella bestämmelser). Advanced FEM möjliggör också olika typer av laster för pålen. Förutom den vanliga vertikallasten kan även horisontallast och böjmoment modelleras. Sidoförskjutningar av pålen, böjmoment och tvärkrafter på pålen samt lateralt jordtryck kan skrivas ut som diagram efter Advanced FEM-analysen.

PileWallCalc

Med SSABs nya dimensioneringsverktyg PileWallCalc är det lätt att beräkna pålväggarnas tvärsnittsegenskaper och bärförmåga vid böjning. Programmet beräknar bärförmåga vid böjning, bärförmåga för normalkraft och bärförmåga för tvärkraft för RD-pålväggar, kombiväggar och sicksackmonterade kombiväggar.

Beräkningar görs enligt Eurocodes dimensioneringsregler. Dimensioneringsverktyget täcker påldimensionerna RD220–RR/RD1200, alla stålsorter som används för SSABs pålar samt ett brett sortiment av spontprofiler från olika tillverkare. En pålväggs bärförmåga kan beräknas antingen i elastiskt eller plastiskt tillstånd. Rörpålarna kan utformas som en stålkonstruktion (tom stålrörspåle), ett betongfyllt stålrör (utan kompositeffekt), en kompositkonstruktion med eller utan förstärkningsbalkar och en kompositkonstruktion med ett stålrör inuti. 

Avancerat korrosionsskydd

Korrosionshastigheten varierar ofta på olika djup och även på olika sidor av pålväggen. För att optimera väggens utformning går det att dimensionera två tvärsnitt samtidigt. Pålrörets diameter är densamma i både den övre och den nedre delen av väggen, men pålrörets godstjocklek och stålsort kan ändras.

Olika korrosionshastigheter under pålrörens beräknade livslängd beaktas i beräkningarna. Korrosionshastigheten kan anges separat för den övre och den nedre delen av pålväggen, och olika korrosionshastigheter kan anges för väggens båda sidor och för insidan av pålrören. Totalt kan sex olika korrosionshastigheter ställas in.

Om korrosionshastigheten har olika värden på olika sidor av väggen blir tvärsnittet asymmetriskt. Programmet beräknar väggens bärförmåga vid böjning i båda riktningarna för att ta hänsyn till effekten av olika korrosionsvärden på bärförmågan. Förutom värden på bärförmåga beräknar programmet styvheten, böjmotståndet och tyngdpunkten för tvärsnittets bärande ståldel.

 

Resultat

Programmet skapar en rapport som innehåller ursprungsdata, effektiva tvärsnittsegenskaper och flera kapacitetsdiagram för kombinationer av normalkraft, tvärkraft och böjmoment. Om tvärsnittet har olika egenskaper i den övre och den nedre delen av väggen visas båda kapacitetsdiagrammen.

Results

Tekla Structures

Färdiga komponenter för SSABs mikropålar, grova pålar och RD-pålväggar

REVIT Components

Färdiga komponenter för SSABs mikropålar och grova pålar
Installationsanvisningar finns i den nedladdningsbara zip-filen

Teknisk support och kundservice

Vi tillhandahåller rådgivning både under konstruktions- och utförandefasen.

Vår tekniska support hjälper till med alternativa beräkningar samt kan anordna utbildning för våra produkter.

Vår kundservicepersonal är inriktad på att ge snabb och professionell service. Vi är beredda att hjälpa dig med alla utmaningar och strävar efter att hitta de bästa lösningarna för ditt företag.