Fördelar med kallformade profiler jämfört med varmformade

När du behöver starka, men lätta stålprofiler med snäva toleranser, måttnoggrannhet, rakhet och en slät och fin yta, är kallformade profiler från SSAB ett bättre alternativ än varmvalsade. Här är några av anledningarna.

Exakta mått och rakhet

Kallvalsade profiler tillverkas av stålband med en snäv tjocklekstolerans. Rullformning är en kontinuerlig process, som skapar toleranser för produkter som kräver måttnoggrannhet.

SSABs öppna profiler, som produceras genom rullformning i rumstemperatur, håller de mått du behöver och är rakare. Dimensionerna på våra kallvalsade öppna profiler är likformiga och har en jämn kvalitet, från batch till batch. Den ökade förutsägbarheten förenklar produktionen.

Starkare, men lättare profiler

En kallformad profil är i allmänhet lättare än en varmformad profil, men har ändå samma hållfasthet. Det innebär att du kan minska godstjockleken och göra din slutprodukt lättare och starkare. Genom att optimera den öppna profilens form och stålkvalitet får du den hållfasthet som krävs för slutprodukten. Kallvalsade profiler kan tillverkas av både av väderbeständig och höghållfast stål upp till hållfasthetsklass 900. Detta är också positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.

 

Förbättrad ytkvalitet

Våra kallformade öppna profiler får en slät och fin yta som bland annat ger tidsbesparingar vid ytbehandling. SSAB:s stål är designade för att klara extrema förhållanden. De har också utmärkta bearbetnings- och svetsegenskaper.

Rätt form, storlek och styrka

När du använder kallformade öppna profiler väljer du den form med den bästa styrkan och dimensionerna som passar din produkt bäst. Formen kan göra stor skillnad för att förbättra din produkts funktion och användbarhet. SSAB kan hjälpa dig redan i designfasen. Med vårt breda sortiment av stål får du den mångsidighet du behöver för att välja de bästa öppna stålprofilerna, oavsett om du letar efter höghållfasta eller väderbeständiga stål.

 

Minska spillet

Att minska spillet är viktigt vid ståltillverkning, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Detta gör du enkelt genom att bara beställa de längder som du verkligen behöver. Genom att välja en produkt som är optimerad för din applikation får du en färdig komponent i händerna som inte kräver någon vidarebearbetning.

Photographer Nagy Mihály
Fotograf: Nagy Mihály / magyarepitok.hu