SSABs handböcker för hålprofiler

SSAB High Strength Structural Hollow Sections - Handbook For Steel Structures

Den nya handboken SSAB High Strength Structural Hollow Sections kompletterar handboken SSAB Domex Tube 2016 genom att införa regler och riktlinjer för dimensionering av höghållfasta hålprofiler upp till stålsort Strenx Tube 700 MLH i stålbyggnation. Det är en praktisk handbok för konstruktörer och studerande inom stålbyggnation. Den innehåller gott om exempel och praktiska tips om hur man effektivt, ekonomiskt och tryggt kan dimensionera konstruktioner som är starka, robusta, säkra och enkla att tillverka. Den har riktlinjer för alla viktiga områden, inklusive dimensionering av fogar, brandskydd och takstolar.

Handboken är nu tillgänglig i PDF-format. Hämta boken och lämna dina kontaktuppgifter här.

Hollow section handbooks

SSAB Domex Tube Structural Hollow Section Handbook

SSAB Domex Tube-handboken ger vägledning för dimensionering av konstruktioner tillverkade av SSABs hålprofiler och är avsedd för konstruktörer och studerande inom stålbyggnation. Den ger praktiska och teoretiska anvisningar för byggnadskonstruktörer men tar även upp frågor som gäller maskinbyggnation. Den kan användas både som underlag för avancerade konstruktioner och som lärobok i utbildningen. Boken innehåller exempel på beräkningar som kan användas direkt för dimensionering av t.ex. svetsfogar, brand- och utmattningsmotstånd.

SSAB Domex Tube-handboken finns både som tryckt bok och i PDF-format. Vår tekniska support anordnar tekniska seminarier och presentationer om handboken och levererar tryckta böcker. Hämta boken och ge dina kontaktuppgifter här.