SSAB Weathering 550

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Med sina korrosionsbeständiga egenskaper minimerar SSAB Weathering 550 behovet av underhåll och korrosionsförebyggande behandling, vilket bidrar till att markant sänka underhållskostnaderna under produktens hela livscykel.

  SSAB Weathering 550 ger god färgvidhäftning. Intervallen för ommålning kan förlängas avsevärt jämfört med vanligt kolstål eftersom SSAB Weathering-stål har förmåga att bilda ett patinaskikt om färgskiktet skadas, vilket minimerar korrosionssprickor under färgen och hämmar bildandet av porös expanderande rost.

  Utöver låga underhållskostnader innebär det minskade behovet av korrosionsskydd mindre förbrukning av färg och lösningsmedel, vilket gör SSAB Weathering 550 till ett miljövänligt stålval.

  I tillverkningen bidrar stålet till att höja produktiviteten tack vare sin goda formbarhet, seghet och svetsbarhet.

  Stålets höga hållfasthet i kombination med dessa egenskaper gör det lättare att bygga lättare, starkare produkter med högre nyttolast och lägre bränsleförbrukning. Typiska användningsområden är containrar, järnvägsvagnar med mera.

  Dimensionsintervall

  SSAB Weathering 550 finns i tjocklekar på 3.00–6.10 mm och i bredder upp till 1550 mm som coil, slittad coil och formatklippt tunnplåt i längder på upp till 15 m, med skuren kant eller råkant.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Produkttyp Tjocklek
   (mmin)
   Provriktning
   Sträckgräns ReH
   (min MPa)
   Brottgräns Rm
   (min MPa)
   Förlängning A5
   (min %)
   Bockningsradie 90° bock
   Varmvalsad bandplåt 3.00 - 5.990.118 - 0.236 T 550 600 18 1.0 x t
   Varmvalsad bandplåt 6.00 - 6.100.236 - 0.240 T 550 600 18 1.5 x t
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Testriktning T = Tvärriktning.

    Bockningsegenskaper för både längs- och tvärriktning.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     40 J / -20 °C
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      40 J / -20 °C
      Slagprov enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 6 mm. Det angivna minsta värdet gäller för normalstora provstavar.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C
       (max %)
       Si
       (max %)
       Mn
       (max %)
       P
       (max %)
       Cu
       (max %)
       Cr
       (max %)
       0.10 0.45 0.80 0.12 0.35 0.95
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornbehandlat.

        Ytterligare mikrolegeringselement Nb, V och Ti kan användas.

        Toleranser

        SSAB Weathering levereras med SSAB Weathering-toleranser. Snävare toleranser finns på begäran.

        Tjocklek

        Tjocklekstoleranserna motsvarar ⅔ av EN 10051 som standardvärde.

        Längd och bredd

        Bredd- och längdtoleranser enligt SSABs standard som erbjuder snävare toleranser jämfört med EN 10051.

        För coil och tunnplåt med råkant motsvarar breddtoleranserna -0/+20 mm.

        För coil och tunnplåt med skuren kant motsvarar breddtoleranserna -0/+2 mm.

        Längdtoleranser gäller endast formatklippt tunnplåt.

        Form

        Formtoleranser enligt EN 10051.

        Planhet

        Planhetstoleranserna garanterar en maximal planhetsavvikelse på 3 mm/m utöver planhetskraven i EN 10051.

        Planhetsgarantier gäller endast formatklippt tunnplåt.

        Ytegenskaper

        Varmvalsad bandplåt: Enligt EN 10163-2 Klass A, Underklass 3.

        Leveranstillstånd

        Termomekaniskt valsad.

        Yttillstånd

        SSAB Weathering 550 finns med valsad eller betad yta med råkant eller skuren kant.

        Tillverkning och andra rekommendationer

        SSAB Weathering 550 lämpar sig inte för tillämpningar som kräver varmbearbetning eller värmebehandling vid temperaturer över 580 °C, då materialet kan förlora sina garanterade egenskaper.

        SSAB Weathering 550 har god svetsbarhet. Alla konventionella smältsvetsmetoder kan användas. För att få samma korrosionsbeständighet i svetsen som i grundmaterialet bör särskilda tillsatsmaterial användas.

        Målning av SSABs väderbeständiga stål är enkelt och ger god färgvidhäftning. Detta kan ytterligare förlänga komponentens underhållsintervall.

        För att säkerställa att patinan får en enhetlig färg måste alla orenheter avlägsnas från stålets yta. Organiska orenheter som olja eller skyddande fett måste tvättas bort. Ytoxidering, oxider eller rost kan tas bort genom kulblästring eller betning. Detta påskyndar också patinabildningen. Blästring rekommenderas inte för tjocklekar under 4 mm. Ytan på obearbetat, väderbeständigt stål kan förpatineras genom att låta ytan bli våt och torr.

        För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

        Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

        Kontakt information

        www.ssab.com/contact