Ta ett stort steg mot att minska ditt klimatavtryck med SSAB Weathering-stål

Vård jord är viktig och koldioxidutsläppen är en betydande faktor. Redan i design-, specifikations- och upphandlingsstadiet kan du välja byggmaterial med lägre koldioxidavtryck än andra. Genom att agera proaktivt och göra rätt materialval kan du göra stor skillnad på klimatpåverkan från byggnader och anläggningsprojekt. Genom att uppgradera dina stålval till höghållfast SSAB Weathering-stål kan du ta enorma steg framåt.

Hållbart byggande är på väg att bli en nyckelfaktor vid projektering, byggnation och livslångt underhåll av broar. Miljövarudeklarationer efterfrågas i allt större utsträckning och blir alltmer exakta. Dessa kommer att vara en viktig konkurrensfördel i framtiden. Dessutom kommer klimatutmaningarna att driva på uppdateringar av designkoder och implementering av optimerade lösningar.

 

Ett gyllene tillfälle att minska mängden inbäddad koldioxid inom byggbranschen

Många av branschens intressenter inser att reglering av användningen av inbäddad koldioxid är avgörande för branschens förmåga att hantera klimatförändringarna. Men vad är egentligen inbäddad koldioxid? Låt oss ta en närmare titt.

Inbäddad koldioxid kan definieras som mängden växthusgasutsläpp (GHG) som produceras för att få en byggnationsresurs i driftstadiet. Till dessa utsläpp hör utvinning av råmaterial, tillverkning, montering och alla transporter längs vägen. Utöver dessa direkta utsläpp omfattar också mängden inbäddat kol koldioxidutsläppen från underhåll, demolering, bortskaffande och återvinning av resursen. Följaktligen är det normalt endast operativa koldioxidutsläpp som inte räknas med.

Olika typer av uppgraderat stål

Om du uppgraderar dina hålprofiler med konstruktionsstål med höghållfasta profiler i en ny design kan det innebära stora viktbesparingar.

Inneslutet kol i infrastrukturprojekt

Inbäddad koldioxid uppmärksammas alltmer i takt med att näringslivet och regeringarna inser att utsläppen står för en stor del av de totala utsläppen från byggsektorn. Om man tittar på infrastruktursegmentet, där bara lite – om ens något – operativt kol är involverat, så representerar inbäddad koldioxid lejonparten av de totala utsläppen. Eftersom utsläppen från den inbäddade koldioxiden är så omfattande, är det värdefullt att ta hänsyn till detta tidigt i ett projekt.

Höghållfast stål möjliggör lättare, innovativa konstruktioner för minskad mängd inbäddad koldioxid

Höghållfast stål gör att du kan använda mindre stål i konstruktioner. Detta ger en motsvarande besparingspotential i inbäddade koldioxidutsläpp – potentiellt upp till 40-50 % – så att investeringar i strukturell omkonstruktion som krävs för befintliga strukturer verkligen betalar sig.

Teoretisk reduktionspotential för inbäddat kol genom användning av höghållfasta stål från SSAB Weathering
Reduceringspotential för inbäddade koldioxidutsläpp genom hållbar, uppgraderad design

SSAB har utvecklat ett brett sortiment av väderbeständigt SSAB Weathering-stål med sträckgränser på upp till 960 MPa, vilket möjliggör strukturer med lägre stålvikt även med typisk korrosionstillstånd för SSAB Weathering-stål. Det innebär att de korrosionstillstånd som krävs för väderbeständigt stål inte nödvändigtvis ökar vikten, och i kombination med höghållfasta stålsorter kan stålvikten och relaterade inbäddade koldioxidutsläpp också sänkas. Detta öppnar upp för nya tillämpningar, särskilt för tunn plåt med mellan 3-8 mm tjocklek.

På senare tid har vissa höghållfasta väderbeständiga stålsorter också standardiserats i Europa enligt de harmoniserade produktstandarderna EN 10025-5:2019 och EN 10219-3:2020 för platta produkter, rörprodukter och stålkonstruktioner tillverkade av dessa stålsorter kan också CE-märkas av kunden.

Därför har intresset på den europeiska marknaden för denna unika kombination av väderbeständiga egenskaper och hög hållfasthet ökat stadigt.

Uppgradera till SSAB Weathering-stål och minska kostnaderna och utsläppen

Om du uppgraderar dina hålprofiler med konstruktionsstål med höghållfasta profiler i en ny design, till exempel från S355J2H till SSAB Weathering Tube 500WH, så kan det innebära stora viktbesparingar på upp till 23 %. Det medför dessutom kostnadsbesparingar, och en minskning av den globala uppvärmningspotentialen på över 50 %. Exemplet nedan visar en grundläggande jämförelse.

Exempel på hållbar uppgradering

Exempel på uppgradering
BEFINTLIG

Stålsort: S355J2H. Dimension: 250 x 150 x 8Ytbehandling: varmförzinkad (EN 1461).

UPPGRADERING A

Stålsort: SSAB Weathering Tube 355WH. Dimension: 250 x 150 x 8,5. Ytbehandling: Patinerad.

UPPGRADERING B

Stålsort: SSAB Weathering Tube 500WH Dimension: 250 x 150 x 6,0. Ytbehandling: Patinerad.

UPPGRADERING C

Stålsort: SSAB Weathering Tube 500WH Dimension: 300 x 100 x 6,0. Ytbehandling: Patinerad.

Kostnadsdiagram vid uppgradering
Viktdiagram vid uppgradering
Diagram över GWP vid uppgradering
Diagram över hållbarhetsområde vid uppgradering
Styvhetsdiagram vid uppgradering
Diagram över GWP vid uppgradering

Friskrivning: VERIFIERA ALLTID DEN UPPGRADERADE DESIGNEN OCH FÖLJ ALLA TILLÄMPLIGA DESIGNREGLER.
Beräkningar görs för samma böjhållfasthet i huvudriktningen med en korrosionsmån på 0,5 mm som inte beaktas i konstruktionsberäkningen.
De totala kostnadsbesparingarna kan variera beroende på det tekniska uppgraderingsfallet och på stål- och galvaniseringspriser.
GWP baseras på varmförzinkade stålprodukter enligt SS-EN ISO 1461 EUROPEISKT GENOMSNITT, S-P-00915, jämfört med SSAB:s konstruktionshålprofiler, S-P-02241

Detta räkneexempel på konstruktionshålprofiler gjordes för samma böjhållfasthet i balkens huvudsakliga bockningsriktning. Som referens valdes en batchförzinkad S355J2H-standardhålprofil. A-scenariot visar den tillhörande balken tillverkad av SSAB Weathering Tube 355WH. Intressant nog är både kostnaderna och GWP-värdena lägre jämfört med den befintliga lösningen.

Men även med den valda rostskyddsmånen på 0,5 mm för det väderbeständiga stålet skulle de uppgraderade B- och C-scenarierna – båda med SSAB Weathering 500WH – inte bara ge lägre profilvikt utan även ännu större besparingar. Både när det gäller kostnader och GWP-värde jämfört med uppgradering A-scenariot. När styvheten i huvudbockningsriktningen måste förbli på samma nivå som den befintliga balken kan uppgradering i C-scenariot vara den slutliga lösningen.


Testresultat i atmosfäriska förhållanden uppvisar överlägsen livslängd mot rost

Det tekniska forskningscentret VTT i Finland genomförde ett rostskyddstest för fyra olika broar tillverkade av SSAB Weathering-stål. Detta test gav prestandadata från verkliga atmosfäriska förhållanden i Finland under en 32-årsperiod. Resultaten bekräftar att väderbeständigheten i SSAB Weathering-stål i atmosfäriska förhållanden C2 och C3 gör dem till ett bra val med minimala korrosionstillstånd. Testerna visade också att mängden rost minskade drastiskt i takt med att patinan stabiliserades under de första 5 åren efter driftsättning.

Tror du att ditt nästa byggprojekt skulle kunna dra nytta av SSAB Weathering-stål? Om du vill ha en konstruktion som ger överlägsen korrosionsbeständighet och har längre livslängd, lägre livscykelkostnad och lägre koldioxidavtryck, så kan SSAB Weathering-stål vara det rätta valet för dig. Utforska gärna vår produktinformation för strukturer och broar eller kontakta vårt säljteam.