SSAB Laser® 420MC Plus

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  SSAB Laser® 420MC Plus är ett avancerat konstruktions- och kallformningsstål med hög sträckgräns för laserskärning. SSAB-garantin för planhet, både före och efter skärning, är ≤ 3 mm/m avvikelse.

  SSAB Laser® 420MC Plus uppfyller och överträffar kraven för S420MC i EN 10149-2. Dubbel certifiering kan fås på begäran.

  Dimensionsintervall

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Leveransformat Tjocklek
   (mmin)
   Bredd
   (mmin)
   Längd
   (mmin)
   Varmvalsad obetad formatklippt bandplåt 3.0 - 12.00.12 - 0.472 1000 - 186039.37 - 73.23 1000 - 1600039.37 - 629.92
   Varmvalsad betad och anoljad formatklippt bandplåt 3.0 - 10.00.12 - 0.394 1000 - 186039.37 - 73.23 1000 - 1600039.37 - 629.92
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Mekaniska egenskaper

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Sträckgräns ReH
     (min MPa)
     Brottgräns Rm
     (MPa)
     Förlängning A80 1)
     (min %)
     Förlängning A5 2)
     (min %)
     Minsta inre bockningsradie för en bockning på 90° 3)
     (x t)
     420 490 - 620 16 21 0.0
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      De mekaniska egenskaperna provas längs valsningsriktningen.

      1) A80 -värdet gäller tjocklekar < 3.00 mm.

      2) A5 -värdet gäller tjocklekar ≥ 3.00 mm.

      3) Bockningsgarantin gäller i både längs- och tvärsriktning.

      Slagseghet

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
       40 J / -60 °C
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
        40 J / -60 °C
        Slagprov enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 6 mm. Det angivna minsta värdet gäller för normalstora provstavar.

        Kemisk sammansättning (chargeanalys)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         C
         (max %)
         Si
         (max %)
         Mn
         (max %)
         P
         (max %)
         S
         (max %)
         CEV
         (max )
         0.12 0.03 1.5 0.020 0.015 0.28
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          Alla SSAB Laser® -stål är aluminiumsläckta (Al ≥ 0,015 %) och finkornsbehandlade. Dessutom kan niob (Nb), vanadin (V), titan (Ti) och/eller bor (B) användas som enstaka legeringselement eller i vilken kombination som helst.

          Toleranser

          Alla SSAB Laser® -produkter levereras med SSAB Laser® -toleranser, vilket innebär utökade garantier jämfört med motsvarande EN-standarder. Detaljerad information finns på ssab.com.

          Tjocklek

          SSAB Laser® -toleranserna motsvarar ⅔ av EN 10051 som standard. Snävare toleranser finns på begäran.

          Bredd

          -0/+20 mm för råkant; -0/+2 mm för plåt med skuren kant. Snävare toleranser finns på begäran.

          Längd

          Dölj/visa specifika kolumner Redigera
          Välj kolumner att visa
           Nominell längd
           (mm)
           Toleranser
           (mmin)
           l ≤ 4000 - 0 / + 3- 0 / + 0.1
           4000 ˂ l ≤ 6000 - 0 / + 4- 0 / + 0.2
           6000 ˂ l ≤ 8000 - 0 / + 5- 0 / + 0.2
           8000 ˂ l ≤ 13000 - 0 / + 6- 0 / + 0.2
           13000 ˂ l ≤ 16000 - 0 / + 8- 0 / + 0.3
           Jämför parametrar

           Välj en parameter att jämföra

           Jämförelse

            Nominell längd
            (mm)
            l ≤ 4000
            Toleranser
            (mmin)
            - 0 / + 3- 0 / + 0.1
            Nominell längd
            (mm)
            4000 ˂ l ≤ 6000
            Toleranser
            (mmin)
            - 0 / + 4- 0 / + 0.2
            Nominell längd
            (mm)
            6000 ˂ l ≤ 8000
            Toleranser
            (mmin)
            - 0 / + 5- 0 / + 0.2
            Nominell längd
            (mm)
            8000 ˂ l ≤ 13000
            Toleranser
            (mmin)
            - 0 / + 6- 0 / + 0.2
            Nominell längd
            (mm)
            13000 ˂ l ≤ 16000
            Toleranser
            (mmin)
            - 0 / + 8- 0 / + 0.3

            Form

            I enlighet med EN 10051.

            Planhet

            ≤ 3 mm/m avvikelse från planhet för både leveranstillstånd och laserskurna delar.

            Ytegenskaper

            Enligt EN 10163-2 klass B, subklass 3.

            Leveranstillstånd

            Termomekaniskt valsad.

            Yt- och kanttillstånd

            SSAB Laser® MC Plus finns med obetad eller betad och anoljad yta med råkant. Plåtar med skuren kant kan fås på begäran.

            Tillverkning och andra rekommendationer

            Alla SSAB Laser® -produkter har optimerats för laserskärning, kallformning och svetsning.

            SSAB Laser® MC Plus är ett kallformat stål som inte lämpar sig för tillämpningar som kräver värmebehandling vid temperaturer över 580 °C, eftersom materialet då kan förlora sina garanterade egenskaper.

            För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

            Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

            Kontakt information

            www.ssab.com/contact